torsdag 23 april 2015

Automatiseringen åt upp managementgurun

Från funk till urban gaga? Foto av Johan Hellström

Det är CITE inne i Hagamagasinet vid Frösundaviks strand i Solna. På scenen står Kjell A. Nordström, de svenska managementgurunernas okrönte kung. Svarta kläder, check. Kal hjässa, check. Väl avvägda soundbites, check. Föreläsarprovokationer av publiken, check. Utan ironi så är Nordström i gammalt gott slag här.

Vilket kanske är problemet.

Det är en intressant slump att vi sitter inte långt från SAS Koncernbyggnad av Niels Torp. Riv Pyramiderna, utropade Jan Carlzon! Det någonstans här managementgurun slog igenom i Sverige.

Kaizen eller karaoke?

Nu skulle man vara kaizen och visst genomgick världen en stor förändring i tanke och attityd i slutet av 80-talet. Fattas bara, Sovjetunionens fall öppnade den andra världen och satte skjuts på den tredje världen. Internet kom och förändrade inte bara omvärlden utan också sig självt några gånger (jämför Web 1.0 och Web 2.0 och kanske även Web 2.5). Företagens organisationer behövde förändras, managementguruns tid var kommen. Det var tänkare som Richard Florida, Clayton Christensen och mer hemvävt som sagt Kjell A. Nordström, Jonas Ridderstråle, Alexander Bard, Jan Söderqvist, Micael Dahlén... listan kan göras mycket lång.

Fast när jag lyssnar på Kjell A. Nordström så nickar jag ibland instämmande, men då är det för att påpekar någon företeelse i omvärlden som är rätt så etablerad. På en del saker uppfattar jag att han även tar miste om trender. De andra talarna på förmiddagspasset har inte riktigt Nordströms stora överblick av samtiden. Det kanske delvis präglar min recension av Urban Express, tiden har kommit i kapp grunderna av det som var visionärt 1999.

The Economist lägger en viktig pusselbit i sin artikel Twilight of the gurus. De stora trendspanarna får inte längre samma genomslag. Den globalisering som storhetstidens gurus skrev om är vardagsmat idag och being digital är rätt självklart. Hur globaliseringen och digitaliseringen tog form avvek också väldigt mycket från trendspaningarna, synbart mycket för tillräckligt stora grupper.

The Economist har också en viktig poäng att just digitaliseringen med algoritmer, Business Intelligence och dataflöden har gett mycket mer taktisk kunskap till organisationerna men mindre överblickbar strategi. Big Data åt upp managementgurun och när dessutom vissa företag själva går in på gurumarknaden för att bli "thought leaders" och själv vara visionära om t.ex. molntjänster. Gartner hade inte alls samma ställning som på 90-talet och visst ger det tyngd åt evangeliseringen att Vint Cerf inte bara pejlar utan även sätter standarden.

The Economist ser i artikeln några utvecklingar som kan återuppliva guruindustrin, men än så länge verkar utvecklingen gå mot att algoritmer, data och statistik river managementgurunas pyramiderna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...