onsdag 22 juli 2015

Fokus Samhällssäkerhet

Det finns ett ordspråk som säger att alla bränder är små i början. Ordspråket stämmer, det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Brandskydd för brinnande livet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten utför ett mycket brett uppdrag av samordning mellan kommunala räddningstjänster och statliga myndigheter, internationellt arbete vid humanitära katastrofer, samt utbildning för krisinsatser. Brandskydd är samhällsskydd

När man är medveten om riskerna är det lättare att undvika farorna, men om branden börjat gör enkel släckningsutrustning skillnad. Brandskyddet i hemmet och på internet

Forskare har uppskattat att år 2000 var 25 procent av all information i världen digital. I dag beräknas 98 procent av all information finnas på internet. Big Data – nätets guld?

Är integritet en föråldrad kvarleva på internet, där vi försvinner i mängden? Den som inte har gjort något fel har väl inte heller har något att dölja? Riskerar användarna att skada möjligheterna att bygga upp effektiva nya tjänster som kan göra stor nytta för många? Är glömska det bästa skyddet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...