fredag 21 augusti 2015

TTIP och ISDS, är det frihandel?


Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, förkortat TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), är ett planerat frihandelsavtal mellan EU och USA med syftet att förenkla handel dem emellan genom att ta bort olika handelshinder.

Det är tuffa tider för EUs ekonomi, som skulle behöva en kraftinjektion. År 2007 stod EU för 31 procent av världens BNP, år 2015 för 22 procent. År 2016 går Kina om EU som helhet. USA har också behov av ett avtal, men förhandlar samtidigt om ett tiotal andra avtal med olika länder vid Stilla havet. President Barack Obama har dessutom haft problem med sin Trade Promotion Authority som tagit av hans handelspolitiska fokus. I Sverige är avtalet lite omdiskuterat, jämför med Tyskland till exempel.

Det mulilaterala spåret i Doharundan har inte fungerat på många år. Kanske kan WTOs ministermöte i december i Kenya ändra på dödläget, troligen blir det svårt. Så fram till dess blir det bilaterala avtal mellan stater.

Ett avtal som TTIP hjälper fram handeln, men kritiken har varit hård. De flesta som kritiserat gillar inte handel och marknadsekonomi till att börja med. Omtalade skiljedomstolar som ISDS är inget nytt, de har funnits i avtal sedan 60-talet. Mer problematiskt är att det är mer av reglering av handeln snarare än fri handel. Målet Tesco mot Levi's år 2001 är ett exempel. Tesco direktimporterade Levi's från USA, förbi deras brittiska kanal, då det gav 35 procent lägre pris. EU-domstolen fastslog att Levi's hade rätt. Liknande regleringar finns i TTIP.

Nu är ju inte en reglering av TTIPs snitt statisk, det är en process som vidareutvecklas och kan förbättras. Men en process utfall beror på vilka idéer som finns i den. Tyvärr känns det som att det stora framgångarna på 90-talet med GATTs Uruguayrunda inte så mycket berodde på att man hade ett ramverk utan att det fanns en politisk vilja i den processen, särskilt från USA. USA tryckte på att frihandel var viktigt och det gav resultat. Finns det en sådan konsensus i dag om ekonomisk frihet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...