måndag 20 juni 2016

Fokus Samhällssäkerhet: cyberattacker, resilienta städer och brandskydd

Jag skriver i Fokus Samhällssäkerhet som går med DN den 19 juni 2016. Där kan du läsa om:


 • Säkerhetspolitisk överblick, intervju med riksdagsledamot Anders Hansson.
 • Allt har ett pris. Det råder en katt-och-råtta lek på internet. Företag, myndigheter och organisationers IT-avdelningar skaffar sig allt bättre skydd mot attacker. Datorhackarna finslipar ständigt sina angreppsmetoder och använder ny teknik för att kunna kompromettera datasystem och samtidigt hålla sig dolda för säkerhetsprogram och polis. Den som är väl förberedd låter sig inte överraskas. Men hur skyddar man sig mot hot man inte känner till?
 • ”Risker måste bedömas balanserat”. Säkerhet i en allt mer komplicerad IT-miljö kräver mer kunskap och övning.
 • Heta trender för brandskyddet.
 • ”Det är en regional angelägenhet, inte bara en nationell”. I takt med att förväntningarna ökar på hållbara, fungerande städer utan störningar, pratas det allt mer om resiliens. För att en region ska kunna utveckla sin resiliens krävs sam- verkan mellan systemets aktörer.


 • Läs även andra bloggares åsikter om

  Intressant

  E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

  E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...