torsdag 21 juli 2016

Om du inte kan leverera välstånd, så kan du leverera ordning

Det vi ser idag är att efter misskött finanskris så börjar många politiker att ge upp tanken på att utlova välstånd. Regelbundet överges tankarna på hur villkoren ska bli bättre för företagen, det är för komplicerat. Ekonomisk framgång har blivit ointressant. Därför försöker de istället säga att de ska leverera ordning.

Men det är en falsk motsättning. Välståndet skapas av medborgarna, inte politikerna. Ordning är som bäst en förutsättning för att staten ska ge dig friheten att växa och blomstra, inte ett svepskäl för att kunna skylla ifrån sig sina ekonomiska och sociala misslyckanden. Snart blir staten bara en garant för att komma med hot.

Det breda samförståndet efter andra världskriget var att staten skulle skapa välstånd. Det kalla kriget fanns där, men utan samförståndet kring välståndet hade inte heller väst hållit ihop utan gått samma väg som Sovjetunionen. Det räckte inte med att skylla på synliga och osynliga fiender och komma med hot, politiker i väst var tvungna att leverera. Problemet var att det blev allt svårare att se om politiken levererade genom att tillväxten blev allt mer innovativ snarare än kvantitativ. Välstånd ersattes ofta med välfärd som grund för statens legitimitet, det var lättare att leverera.

Ett exempel är hur den östtyske ledaren Erich Honecker började efter sitt maktövertagande en enorm satsning på välfärd med pengar som lånats av IMF och billig olja från Sovjetunionen. När man hör om "Ostalgie" bör man tänka på att de sällan beskriver hur det var i DDR före Honeckers politik.

I Väst byggdes välfärden ut genom att växla in välstånd men också med inflation och statsskuld. Risken för många av världens demokratier är att de byggt stora delar av sin legitimitet på välfärd snarare än garantin av medborgarnas rättigheter. Då måste medborgarna ändra på sig för ordningens skull.

Politikerna kan vinna lite mer tid för sig själva genom att leverera faror och fiender, men när fler faror och fiender i det stora och det lilla läggs till, så spricker snart enigheten och ordningen. Problemet för ordningen är att samhället idag är så mycket mer komplext för en ordning uppifrån. Om det inte gick att skapa ordning när pengarna fanns, varför skulle det gå när pengarna inte finns? Då står det folk med hårdare nypor och väntar.


via GIPHY

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

Kommer Kina att behärska framtiden genom AI-ledarskap?

Data är informationssamhällets olja, där det tidigare populära begreppet ”Big Data” används för att beskriva de ökade mängderna, variati...