onsdag 29 juni 2016

Från e-demokrati till e-förvaltning

Vad innebär digitaliseringen av demokratin och staten? Är det en anpassning till institutionerna eller en omvandling av dem? Jag undersöker i E-demokrati på rätt sätt publicerad på Medium den 29 juni 2016.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

söndag 26 juni 2016

Fokus Almedalen: energi och miljö

Jag skriver fyra intervjuer som publiceras med Fokus Almedalen i Svenska Dagbladet den 26 juni 2016.


 • Seminarium borrar sig ned till energivalets grunder
 • Deponi, från dumpning till långsiktigt ansvar och återvinning
 • Elbilen behöver matchande infrastruktur
 • Smartare laddinfrastruktur på väg


 • Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  måndag 20 juni 2016

  Fokus Samhällssäkerhet: cyberattacker, resilienta städer och brandskydd

  Jag skriver i Fokus Samhällssäkerhet som går med DN den 19 juni 2016. Där kan du läsa om:


 • Säkerhetspolitisk överblick, intervju med riksdagsledamot Anders Hansson.
 • Allt har ett pris. Det råder en katt-och-råtta lek på internet. Företag, myndigheter och organisationers IT-avdelningar skaffar sig allt bättre skydd mot attacker. Datorhackarna finslipar ständigt sina angreppsmetoder och använder ny teknik för att kunna kompromettera datasystem och samtidigt hålla sig dolda för säkerhetsprogram och polis. Den som är väl förberedd låter sig inte överraskas. Men hur skyddar man sig mot hot man inte känner till?
 • ”Risker måste bedömas balanserat”. Säkerhet i en allt mer komplicerad IT-miljö kräver mer kunskap och övning.
 • Heta trender för brandskyddet.
 • ”Det är en regional angelägenhet, inte bara en nationell”. I takt med att förväntningarna ökar på hållbara, fungerande städer utan störningar, pratas det allt mer om resiliens. För att en region ska kunna utveckla sin resiliens krävs sam- verkan mellan systemets aktörer.


 • Läs även andra bloggares åsikter om

  Intressant

  torsdag 16 juni 2016

  Brexit och myten om ett starkt EU

  Bara för att man minskar politikens komplexitet försvinner inte utmaningarnas komplexitet, snarare tvärtom. Ett sådant erkännande är ett första steg till att finna lösningar på samtidens problem, både för britterna och för resten av Europa. Storbritannien röstar om att stanna eller lämna EU, inget av alternativen är riktigt bra skriver jag i Brexit och myten om ett starkt EU för Sveriges Television den 16 juni 2016.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

  Intressant

  onsdag 8 juni 2016

  GMO en teknik bland andra i jordbruket

  Jag skriver i Nyhetsmagasinet Fokus, nummer 22 för den 8 juni 2016 om att växtgentekniken blir en teknik bland andra i jordbruket. Läs mer i rapporten om jordbruket i artikeln.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

  Intressant

  söndag 5 juni 2016

  Fokus Logistik Optimering & Effektivisering

  Jag intervjuar Jos Marinus, ordförande för European Logistics Associations (ELA) om utmaningarna från globalisering, IT och e-handel samt samarbete, delning av data och transparens i en alltmer internationell verksamhet i Svenska Dagbladets bilaga Fokus: Effektiv logistik optimering och framtid den 31 maj 2016.

  Läs även mer om:

  • Logistik och Transport på Svenska mässan.
  • Fördjupning Express- och specialtransporter. Transporter ska vara snabba och kundanpassade, men prispressen kan stå alla dyrt.
  • Digitalisering ger effektivisering. Högre kundkrav och mer tredjepartslogistik driver på integrerade IT-lösningar över logistikkedjan.
  • Marknaden för logistik­fastigheter.
  • Från e-handel till enad handel. E-handelns logistik och försäljning förs alltmer samman för att kunna möta kundernas högre krav.
  • E-handelsmarknadens utveckling.
  • Förpackningar och logistik.

  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

  E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...