torsdag 25 oktober 2018

Democracy: development and digitalization

It is now possible to see the panel in two parts of the Why democracy? discussion and workshop online.

Part 1 of the panel:

 

Part 2 of the panel:

 

"E-demokrati på rätt sätt" is available from here.

Årskrönika 2018: techlash och AI

Techlash, den stora backlashen mot Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google slog till under 2018. En tekniknegativ våg utlöstes och ...