torsdag 25 oktober 2018

Democracy: development and digitalization

It is now possible to see the panel in two parts of the Why democracy? discussion and workshop online.

Part 1 of the panel:

 

Part 2 of the panel:

 

"E-demokrati på rätt sätt" is available from here.

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...