tisdag 21 augusti 2012

Framtidens kontor: makten ur en skorstenspipa

Hur kommer framtidens kontor att se ut? Vad ställer medarbetare för krav på kontoret? Hur blir arbetsplatsen ett viktigt redskap för organisationen att dra till sig talang?

Vi talar mest om teknik när vi talar om informationsteknik - IT, men informationen som behandlas är viktigare än tekniken. Vi fokuserar på tekniken i informationstekniken för vi tänker på den som en kapitalinvestering. I dag är inte alltid tekniken en så stor investering. Det går att skapa ett Instagram med tretton personer och relativt lite kapital.

Framtidens kontor handlar inte teknik, utan om sätt att behandla information för att möta en förändrad arbetssituation av tillfälliga arbetsgrupper. Vi frångår funktionell organisation och övergår i tillfälliga konstellationer; i projekt eller som timkonsult.

Ursprungligen kom ordet "kontor" från franskan, comptoir, bord man räknar vid. Hansan, medeltidens nordtyska handelsförbund, kallade sina handelsplatser för kontor. Det var en plats där köpmän, bokhållare och skrivare satt i ett öppet kontorslandskap och använde den tidens IT; böcker, pergament, kulramar och vågar. Det var mer än bara ett lager för folk och skrifter, där gjordes beräkningar och affärer. Ett fint exempel är Tyskebryggen i Bergen.

Kontor är arkitektur, design och social miljö. Det märks på hur skorstenen skapade upp det egna rummet på kontorer. Skorstenen gjorde det möjligt att värma upp ett enskilt rum när det kallt ute, istället för att vara beroende av eldfat och medarbetarnas kroppsvärme. Då byggdes kontorsbyggnader med korridorer, vilket underlättade för mer hierarkiska organisationer då chefer lättare kunde avskilja sig för att visa sin status.

Det finns få saker som åldras så dåligt som förutsägelser. Några kända exempel:

  • “Vi kommer snart att leverera post med raket” USA:s generalpostmästare Arthur Summerfield, år 1959
  • “År 1985 kommer maskiner att kunna utföra allt arbete som en människa kan göra” Herbert A. Simon, Carnegie Mellon University, år 1965
  • ”Det papperslösa kontoret är ungefär lika troligt som den papperslösa toaletten” Okänd, 1990-talet

Orsaken är att även om förutsägelserna med god säkerhet prickar in vad som tekniskt är på väg så är det sammanhang av ekonomi, politiska beslut och kunders val som avgör hur snabbt de utvecklas allt för komplex för att förutsägas med säkerhet. Även en tekniskt lyckad uppfinning kan behöva övervinna mycket motstånd och förseningar innan den når ut.

Det är lätt att tänka sig framtidens kontor som att det ser ut som dagens fast med lite fler datorer. Beskrivningar fastnar i idéer om hur de tekniska verktygen och stöden ser ut, med betoning på avancerade IT-lösningar tillämpade på dagens kontorsmiljö.

Hur visar man en framtida telekonferens? Jo, fortfarande med att människor sitter runt ett virtuellt konferensbord, där de verkar sitta på var sitt kontor. Vad säger egentligen att det virtuella ska återspegla det reella? Vilka förhållanden på arbetsplatsen ligger bakom den här bilden? Låt oss titta bakåt i informationsteknikens historia.

Det här är den första delen i en serie om framtidens kontor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...