söndag 30 september 2012

Kamikazeplattformen

PJ Anders Linder ger några tips på vad sysslolösa politiker kan ta fram för politik.

Det är ju inte att det saknas sysselsättning: avskaffa värnskatten, höja maxtaxan på dagis, växla över skatter på arbete till skatt på fastigheter, reformera arbetsmarknaden och gynnande av insiders och öppna upp den, se över automatiseringen av samhället, ta itu med bostadsmarknadens stelhet samt den skuldsättning av grekiska nivåer som skjutits ut på medborgarna, styra om innovations- och tillväxtpolitik från att myndigheter ska skapa förutsättningar till bra förutsättningar för forskare och företagare, en miljöpolitik byggd på att undersöka incitament snarare än styrning och som står teknikneutral, lämna öppet för disruptiv teknik att utmana gamla marknader, se över ett utbildningsväsende fokuserat på att skapa ett skråväsende.

Tyvärr tror jag att min valplattform skulle vara antitesen till att bli vald till riksdagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Nya vägar nedför berget?

Världsekonomiskt forum samlas i den schweiziska skidorten Davos. Under några dagar diskuterar omkring tretusen personer alltifrån läget för...