onsdag 3 september 2014

Politikens smedja: en PR-firma utan uppdragsgivare


"FEMA - 33800 - Public Relations Society of America workshop at FEMA headquarters" by Bill Koplitz - This image is from the FEMA Photo Library. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

"Do tanks", som den tredje generationen också kallas, tog balansen mellan forskning och PR-arbete i en ny riktning. En beskrivning av den tredje generationens tankesmedja skulle kunna vara ”en PR-firma utan uppdragsgivare”. De kan inte vara specialiserade på ett fåtal frågor, då måste nå ut brett och de kan ligga på gränsen till att vara aktivister.

Tevi Troy berättar i sin artikel hur den amerikanska vänstern skapade den första tredje generationens tankesmedja: Center for American Progress CAP år 2001. Det gällde att ge en plattform åt de kadrer av intellektuella som blivit över efter segern för George W. Bush och där universitetsmiljön förändrats för mycket för att kunna ta emot dem. Redan i början av 90-talet hade IEAs dåvarande chef, den nu framlidne John Blundell, känt trycket från en del intressenter att omforma tankesmedjan till en do tank.

Den tredje generationens tankesmedjor nådde ut i media. Deras politiska slagfärdighet gav dem en fördel om donationerna mot den andra generationens tankesmedjor. Den tredje generationen förstod att det viktiga inte var att investera i enskilda individer genom att samla, skola och slussa talangerna. Det var istället viktigare att bygga upp många och varierade institutioner. Ett ekosystem där aktörer kan snabbt gå in och ut och omformas efter situationen.

I slutet av sin artikel beskriver Tevi Troy med oro hur miljön i Washington alltmer går i en riktning där TV-framträdanden blir tankesmedjornas hårdvaluta. Han är orolig för att tankesmedjornas trovärdighet är hotad på lång sikt. Den tredje generationen tar inte så mycket fram nya idéer som att den agerar hejarklack och ekokammare åt regeringen eller oppositionen. Inflytelserika andra generationens börjar att alltmer komma närmare den tredje generationens sätt att arbeta.

Troys tanke är lite väl negativa, det är en anpassning till några viktiga utvecklingar i omgivningen som vi kommer att titta på i den sista delen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...