torsdag 6 augusti 2015

Det är inte sverigedemokraterna, det är borgerlighetens självmål

Det tar slut, här.
Sommaren 2015 blev sommaren när den borgerliga opinionsbildningen förlorade sitt fotfäste. När Sentio publicerade en opinionsundersökning som satte sverigedemokraterna som näst största parti så var det ett kvitto på att borgerligheten har tappat greppet.

Opinionsundersökningar har länge varit en problematisk bransch och nuförtiden finns det större tveksamheter. Opinionsundersökningar har idag ett stort bortfall, ibland så mycket som hälften av de tillfrågade. Då måste man arbeta med mycket osäkra kompensationer för att förstå siffrorna och hur avvikande icke-respondenterna har varit. Opinionsundersökningar gjorda precis under semestermånaderna kommer att få ett stort bortfall. Många undersökningar görs efter att respondenterna själva registrerat sig.

Fast att det går att rikta kritik mot mätningen i sig kommer inte i från trenden, sverigedemokraterna ökar i opinionen. Vilket inte är konstigt, medierna behandlar bara en fråga för närvarande: migrationen och Islamiska staten Daesh. De är inte de viktigaste frågorna, de är bara aspekter av större omvälvningar.

Det har skett tidigare, ett exempel är det stora klimatlarmet runt 2006-07. Dock kan inte medierna längre styra hur frågan ska diskuteras, utan kan bara jobba in att migration skulle vara det stora problemet som ska diskuteras som Ödesfrågan. Det är förstås i linje med journalistikens nuvarande svårigheter, sådana artiklar är klickvänliga men de drar in en grund trafik.

I dag så har också partier svårt för att hålla en samlad politik, istället "äger" partier vissa frågor. Om vi skulle börja tala mer om klimatet så skulle detta faktum i sig självt innebära att miljöpartiet vinner röster. Debatten om internet och digitaliseringen ströps av rädsla för Piratparitet. Då är det inte så konstigt att sverigedemokraterna kan nosa på 20-25 procent av rösterna, partiets fråga är den enda som diskuteras.

Det blir svårt att möta utvecklingen om man låter den ske på sverigedemokraternas villkor. De testballonger som setts under året från olika partier om att till exempel göra reglerna för anhöriginvandringen striktare, sänka dagersättningen för asylsökande, förbjuda tiggeri eller lappa på en vända till med språkkraven bekräftar snarare för många väljare att sverigedemokraterna skulle ha haft rätt hela tiden. Om nu svensk civilisation skulle raseras av en gigantisk invandring som spränger handgranater överallt så når inte signalpolitik fram. "Originalet" kan alltid vara mest hårdfört.

Opinionsbildning handlar om att ta ut en egen riktning för politiken. Särskilt borgerliga intellektuella har fastnat i att bara vagt problematisera migrationen och dess effekter, utan att lägga fram egna nya idéer. Det har gjort att borgerliga intellektuella har fastnat i ett försvar för den socialdemokratiska välfärdsstaten. Migration och välfärdsstaten ställs mot varandra. Det är en falsk motsättning så till vida att samtidsdebatten nu har lyckats ställa förhoppningen om att stoppet för den fria rörligheten kommer att lösa en mängd problem som beror på egentligen positiva förändringar i ekonomin och digitaliseringen.

Valet att debattera invandringen isolerat och att koncentrera sig på "volymerna" har troligen varit minst lika skadligt som decemberöverenskommelsen. Borgerliga sympatisörer uppfattar dels en riksdagsopposition som inte vill regera, och risken är att det finns flera politiska frågor där sverigedemokraterna lämnas ensamma om att ha en avvikande åsikt överhuvudtaget.

Det blir svårt att vända, många på debattens olika sidor har byggt sina karriärer på att debatten är reaktiv och följer opinionen snarare än leder den. En framtidsinriktad nystart betyder att man aktivt måste ställa upp ett bättre alternativ till folkhemmet och den svenska modellen. Migrationsfrågan besvaras bäst genom att besvara de större frågorna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Transhumanism - åldrande och AI, kryonik och nootropika

Jag gästar den 18 juli podden Heja Framtiden för att tala om transhumanismens frågeställningar kring liv, död och åldrande, kryonik och ...