lördag 30 maj 2020

Svenska kan tvingas till DNA-test i London


Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett heltäckande DNA-register, som inkluderar turister. Jag kommenterar i artikeln Svenska kan tvingas till DNA-test i London.

torsdag 28 maj 2020

Le transhumanisme en Suède – historique, situation présente et futur incertain


Je écris l'article Le transhumanisme en Suède – historique, situation présente et futur incertain, publié sur le site de l'Association Française Transhumaniste – Technoprog. 

Lisez tous sur les premières initiatives dans les années 1990, les figures les plus célèbres et les réalisations importantes d'un des mouvements transhumanistes les plus anciens.

söndag 10 maj 2020

Transhumanism och Posthumanism, framtidens filosofi


Transhumanism och posthumanism, är det framtidens filosofi? Vilken syn kommer mänskligheten att ha på teknik, samhälle och natur? Står människan i centrum för vår begreppsvärld, eller blir det något annat? Samtal på podden Noizvillage, följ den här länken för att lyssna.

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...