fredag 29 juli 2011

Politiska djur i Magasinet Neo


Jag skriver en artikel om politiska djur i Magasinet Neo nummer 4, 2011

Artikeln Hur gör djur? är en satir över samtidens politiska debatt, men rymmer också allvar som behöver en djupare kommentar.

Människor och djur löser konflikter på olika sätt. Evolutionen har hos en del flocklevande djur sållat bort konfliktbeteenden och stärkt beteenden som främjar sociala band. Därför ägnar schimpanser så mycket tid åt att putsa varandras päls, flockar som håller ihop stärker individernas chanser att överleva.

Om vi förminskar moralen till sin enklaste form kan vi hitta likheter mellan oss och djuren. Fast människans särställning kan förklaras med darwinistiska principer. Intelligens är en ny egenskap i naturen. Människor föds inte med en färdig etik. Vi lär oss den, småbarn bedömer handlingar efter konsekvenserna snarare än efter avsikterna.

Lockelsen med biologismen är att ge den egna politiken en vetenskaplig fernissa och att man inte längre behöver argumentera för dess rimlighet. Naturen innehåller ingen ritning för vad empati är, än mindre för mänsklig politik.

I slutändan handlar dagens biologism om budskapet att den lilla gruppens moral borde följas av alla. Vi människor lever inte så längre, alla känner inte alla i våra samhällen. Läs även om Den lyckliga stenåldern.

För att vi ska kunna samarbeta och lösa konflikter måste vi använda oss av socialt skapade värderingar och uppförandenormer. Vi kan uppföra oss därför att vi kan behärska oss, känna av någon annans situation och värdera våra handlingar förnuftigt.


torsdag 21 juli 2011

Dopa hjärnan?

Nootropika, även kallat smart drugs, lovar större koncentrationsförmåga, förbättrat minne och minskat sömnbehov. De hjärnförbättrande medicinerna är politiskt sprängstoff. I artikeln Befria hjärnan i Svensk Linje nummer 2, 2011 tar jag upp vilka effekterna kan bli av neurovetenskapen för samhället och individen.


lördag 9 juli 2011

Ta det på kortet i det kontantlösa samhället

Jag skriver på Svenska Dagbladet Under strecket den 8 juli 2011 om Tiden mogen att begrava kreditkortet? Kreditkortet har nu funnits i femtio år i Sverige, har det tiden framför sig eller kommer nya betalningslösningar på internet att vara säkrare?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

lördag 2 juli 2011

Ehec-smittan fortsätter, vad händer nu?

Smittan för Ehec blev spårad i Tyskland, sedan följde tystnad tills att smittan återupptäcktes i Sverige. Vad kommer att hända nu? I Second Opinion den 30 juni 2011 tar jag en titt på hur ehec-smittan behandlats i media och vad som kan följa i livsmedelshanteringen nu.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...