måndag 26 december 2016

År 2016, South Park läggs ned?

By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=40799853
Jag skriver på Medium om TV-serien South Park av Matt Stone och Trey Parker. Har satiren fortfarande en udd? Läs mer i Oh my god! 2016 killed South Park! You bastard! Tjugo säsonger är en lång tid. Hur många andra serier från 1997 har hängt med till idag?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

fredag 23 december 2016

Framtidens bil kör sig själv på el?

By Grendelkhan - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47467048
Hur ser framtidens bilflotta ut? Kommer bilarna att köras på fossila bränslen, eller kan eldrift konkurrera? Kommer människan att köra fordon eller blir det fordonen som kör sig själva genom artificiell intelligens? Jag skriver i Fokus Företagsbilen med Dagens Nyheter den 18 december 2016, där du kan läsa dessa artiklar.

Självkörande bilar nu i trafik. Självkörande bilar testas i allmän trafik. Förhoppningarna på den avancerade tekniken är höga.

Elbilen laddar för genombrott. Elbilarna ökar i antal och förutsättningarna finns att slå igenom som förstabil. Prisutvecklingen kommer att avgöra hur framtiden ser ut.

Bilens fulla pris. Bilens egentliga kostnad löper över hela dess livscykel, billigast nu betyder inte att den är det om den måste repareras ofta.

Så kan företags­bilen stärka varumärket. Om dekorens betydelse för företagsbilen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

lördag 17 december 2016

FinTech: hype eller boom?


För en tid sedan var det svårt att se vad som skulle kunna förändras i bank- och finansvärlden. Så kom FinTech. Det är en brokig skara företag med olika finansiella lösningar baserade på en internettjänst eller en mobilapp. Det hade funnits sådana företag tidigare, som PayPal, men de hade täckt nischer. Nu kom nya symboler som Klarna och iZettle. Från Afrika kom en våg av nya finansiella lösningar.

Bank- och finans borde vara en lätt marknad att “disrupta”. Kostnads- intäktskvot hos många banker kan vara uppåt 80 procent och om inte bankerna utvecklar nya tjänster som kan ge mycket högre intäkter är det inte troligt att intäktssidan kommer att öka. Hur höga kundvärden kan bankerna kunna leverera? Kundnöjdheten är fortsätt inte så viktig genom de låga inlåningsräntorna. EUs nya bail-in regler och MiFID-direktivet gör marknaden än trögare. Snarare kommer bankerna att sänka sina kostnader, främst för personal och kundbetjäning. Det kan behöva innovativa lösningar, men det ingen revolution av finansväsendet.

Vi lever i en tid av negativ nominell ränta, där långsiktiga placerare i genomsnitt går med förlust på sina investeringar med låg risk. För att göra vinst måste de ta höga risker (det är därför vi har sett börsrace efter Brexit och Trump, höjda risker blir en köpsignal).

Bankerna måste ha kontroll över sin IT, det som outsourcas i andra branscher görs “in house” inom bank- och finans. Det finns också mycket historik, med flera årtionden gamla system.

“Series A crunch” pågår men fortfarande finns det gott om kapital, vilket driver startups till att koncentrera sig på produkten i sig och tekniken bakom, snarare än på hur produkten ska användas av kunden och framgångsrikt marknadsföras. Snarare driver det finansiella startups att fortsätta i tekniska riktningen, för att göra sig mer attraktiva för ett uppköp. Time-to-market på en så hårt reglerad och konservativ marknad är ändå så lång.

Digitala valutor har diskuterats hela 2010-talet. Blockchain är spännande, men är också i hype då den kopplas till lite allt möjligt. Förmågan för Blockchains beror ofta på hur agenter kan samarbeta och konkurrera, så lösningarna ligger i utvecklingen av artificiell intelligens. Därför är Blockchains back-up i dag för bankernas transaktioner, och det behövs några lösningar inom AI innan de riktigt slår igenom.

Så måste kryptovalutorna börja användas till mer än ransomware! Riksbankens e-krona kan mycket väl vara mer fråga om att trycka upp helikopterpengar. Amazon, Uber, AirBnB och andra nätjättar ger inte rabatt till den som betalar i BitCoin snarare än i dollar, euro och kronor. Då kommer förtroendet. Bankerna tycker inte om dem då de är uppbyggda på att skapa pengar från fortsatt kreditexpansion, och kryptovalutor är kopplade till att förse nätverket med processorkraft.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

söndag 11 december 2016

Julian Huxley: gammalt vin i nya flaskor

Jag skriver på Medium om Julian Huxley, gammalt vin i nya flaskor. Ofta tas eugeniken upp när genetiken ska diskuteras. Evolutionsbiologen Julian Huxley myntade ordet transhumanism, men hur lika är idéerna som Huxley hade den samtida rörelsen?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

måndag 5 december 2016

Gruvindustrin, vänder nedgången och priserna?

By http://www.eickhoff-bochum.de/de/ - Published with author's permission, CC BY-SA 3.0, Link
Gruvboomen från början av 10-talet är slut. Just nu inväntar branschen nästa konjunkturcykel och till dess behöver de kunna styra runt hinder som sjunkande efterfrågan, nya krav från lagstiftare och intressenter och möta de möjligheter och utmaningar som industrins digitalisering för med sig.

Jag skriver i Fokus Gruvindustrin för Dagens Industri den 24 november 2016. Läs bland annat:
  • Jan Moström: mer och smartare produktion. Jan Moström, VD för LKAB, växte upp med gruvindustrin och har sett hur branschen har förändrats från ”learning by doing” till att möta den ökade automationen med rätt kompetens. Idag ser han hur gruvbranschen har förändrats och vad som behövs för att möta utvecklingen. Läs profilintervjun för att veta vart gruvindustrins viktigaste företag är på väg.
  • Svensk innovativ gruvindustri har god framtid. Intervjuar med Per Ahl på SveMin och professor Pär Weihed på LTU. Gruvindustrin inväntar högkonjunkturen med effektiviseringar och innovationer.
  • Gruvbolagen satsar på goda arbetsförhållanden och bra livsmiljö. Samhällsnytta handlar om att väga intressen och få till en positiv utvecklingsspiral för gruvan. En jämförelse mellan Skellefteå och Kiruna.
  • Framtidens gruvpersonal. En gruvindustri i förändring efterfrågar arbetskraft med hög kompetens och vilja att lära nytt. Vilka personalbehov finns i framtidens gruva?
  • Träget stål vinner i längden. Slitstål med höga krav.

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...