måndag 5 december 2016

Gruvindustrin, vänder nedgången och priserna?

By http://www.eickhoff-bochum.de/de/ - Published with author's permission, CC BY-SA 3.0, Link
Gruvboomen från början av 10-talet är slut. Just nu inväntar branschen nästa konjunkturcykel och till dess behöver de kunna styra runt hinder som sjunkande efterfrågan, nya krav från lagstiftare och intressenter och möta de möjligheter och utmaningar som industrins digitalisering för med sig.

Jag skriver i Fokus Gruvindustrin för Dagens Industri den 24 november 2016. Läs bland annat:
  • Jan Moström: mer och smartare produktion. Jan Moström, VD för LKAB, växte upp med gruvindustrin och har sett hur branschen har förändrats från ”learning by doing” till att möta den ökade automationen med rätt kompetens. Idag ser han hur gruvbranschen har förändrats och vad som behövs för att möta utvecklingen. Läs profilintervjun för att veta vart gruvindustrins viktigaste företag är på väg.
  • Svensk innovativ gruvindustri har god framtid. Intervjuar med Per Ahl på SveMin och professor Pär Weihed på LTU. Gruvindustrin inväntar högkonjunkturen med effektiviseringar och innovationer.
  • Gruvbolagen satsar på goda arbetsförhållanden och bra livsmiljö. Samhällsnytta handlar om att väga intressen och få till en positiv utvecklingsspiral för gruvan. En jämförelse mellan Skellefteå och Kiruna.
  • Framtidens gruvpersonal. En gruvindustri i förändring efterfrågar arbetskraft med hög kompetens och vilja att lära nytt. Vilka personalbehov finns i framtidens gruva?
  • Träget stål vinner i längden. Slitstål med höga krav.

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business w...