måndag 30 juni 2014

DevOps är ett arbetssätt

I små företag är avstånden mellan olika roller korta, vilket ger förutsättningar till bra förståelse för varandras jobb. Då företaget växer sitter människor med liknande arbetsuppgifter/roller nära varandra och skapar metoder för att effektivisera sitt arbete för att snabbare uppnå resultat. Avståndet mellan roller ökar, en utvecklare som arbetar i SCRUM sitter 'långt' ifrån verksamhetsutvecklaren som arbetar med compliance. Finns det ett sätt att behålla närheten mellan roller och samtidigt få fram resultathöjande metoder för stora företag?

Jag förklarar hur det går till i Devops - smörjmedel för succéutveckling i TechWorld den 30 juni 2014. DevOps möjliggör en kultur för att säkerställa att utvecklare, testare etc. har kontakt med den övriga organisationen framförallt med drift, för att sänka ”the wall of confusion” och få ut rätt produkt.

Hur går det till att introducera DevOps i en befintlig verksamhet? I ett svenskt sammanhang är det viktigt att understryka artikelns poäng. DevOps ska inte vara en egen avdelning, skild från utvecklingsarbetet, ungefär lika lite som det finns agila IT-tekniker. Det är inte heller en specifik kompetens eller teknik "vi ser gärna att du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med Puppet". DevOps är ett arbetssätt som förenar organisationen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

torsdag 19 juni 2014

Battling the botherders

Transparency and cooperation are the key to tackling the hackers using infected computers to commit cybercrime. In Spiked! June 18th 2014 I write Botnets: a serious threat to the web regarding this threat to the internet. Unfortunately, security flaws are often stockpiled for later use. Are the botnets a part of the new Cold CyberWar?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 18 juni 2014

Framtidens skogsbruk i förändring eller balans?

Jag skriver om skogsnäringens framtid i Dagens Industris bilaga Framtidens skogsbruk för hållbar tillväxt av den 18 juni 2014.

Läs mer om:

 • Biobränslen - en växande energikälla I dag kommer mer energi från biobränslen än från olja, vattenkraft och kärnkraft. Skogen har blivit en viktig energikälla. Kan den vidareutvecklas?
 • Den uppkopplade skogsmaskinen Modernt skogsbruk är automatiserat. Hela kedjan från inventering av bestånd, planering av avverkning, avverkning och logistik är datoriserad. Den utvecklingen var inte given.
 • Värdesatt skog vårdas för hållbarhet Skogsvård handlar om krav på både produktion och miljö, och att finna rätt balans mellan dem.
 • Viltvård i balans för människa och skog Skogsvård, viltvård och naturvård har delvis olika mål, som kan vara varandra till gemensam nytta med ett mått av framsyn.


söndag 15 juni 2014

Robotrevolutionen befriar människorna


Regeringen har sin arbetslinje, men inte en tydlig politik för hur nya jobb ska uppstå i automatiseringens spår. I SVT Opinion den 15 juni 2014 skriver jag om att Robotrevolutionen befriar människorna.

Det är dags att börja erkänna hur omvälvande förändringen kan blir, utan att förfalla till Ludditernas felslut (alla jobb tar slut) eller att överdriva hur snabbt automatiseringen går. Frågan är om Foxconn verkligen kan klara av den stora skala de uppgett? South China Morning Post tror inte det är möjligt.

Det blir svårt utbilda bort problemet, och se över vilka yrken som får draghjälp. Automatiseringen slår väldigt mycket bredare än många förutsett. Nya jobb kommer att utvecklas, det är bara att de kommer se annorlunda ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

lördag 14 juni 2014

Digitalismen, finns det en internets ideologi?

Pelle Snickars har skrivit boken Digitalism - när allting är internet som jag recenserar i Corren den 14 juni 2014 i Internet efter revolutionen. Samhällsdebatten går nu ifrån synen på internet som ett slags allomfattande begrepp, vilket väcker många nya frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

måndag 9 juni 2014

Brainwashed om neurovetenskapens hjärnspöken


Boken Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience av psykiatrikern Sally Satel och psykologen Scott O. Lilienfeld kritiserar hur hjärnforskningen överförenklas och hur media, politiker samt en del forskare drar för vida slutsatser från de ännu osäkra rönen.

Jag skriver om boken i Hjärntrenden tvättas på sidan 37 i Magasinet Arena, nummer 3/2014. Det nya numret av tidskriften kan köpas via Qiozk.

Några av exemplen Satel och Lilienfeld ger i boken, som neuromarknadsföringen, har nu några år på nacken och tas inte riktigt på samma allvar i den amerikanska debatten. I Sverige togs boken upp försiktigt med bara en syndikerad ledarartikel av David Brooks i DN och en kortfattad bokanmälan i Modern Psykologi, så vi ligger troligen något år efter USA och därför hittar vi mer uppenbar neurogoja av den gamla skolan i böcker, tidskrifter och tidningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

fredag 6 juni 2014

Gruvbranschen i fokus

Jag intervjuar Nordic Iron Ores tekniske direktör Hans Thorshag om gruvnäringens framtid i Dagens Industris bilaga Natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen av den 27 maj 2014.

Läs även om:

 • Nordkalotten växer med gruvorna. Allt mer malm bryts i gruvorna på Nordkalotten. Goda transporter och effektiv logistik är viktiga förutsättningar för att kunna exportera malmen. För det krävs nya investeringar och samarbete.
 • Kontrollrummet styr de smarta gruvmaskinerna. Framtidens gruvmaskiner har krav på sig att bli smartare, mer effektiva och mer självständiga. Kommer det i framtiden att finnas människor i gruvan under jord?
 • Nyckeln till en säkrare arbetsmiljö. Gruvor har ett oförtjänt dåligt rykte som farlig arbetsmiljö. Dagens gruvor möter andra sorters utmaningar, som gamnacke och terminalarm.
 • Bättre fynd med bättre data. Prospektering innebär att identifiera, prioritera och undersöka områden för att hitta mineralfyndigheter. För det behövs både ny teknik och kunskap.
 • Expertpanel om framtiden inom gruvbranschen.
 • Rekryteringsbehovet stort i gruvbranschen. Gruvbranschen måste rekrytera för att täcka upp sin produktionsökning. Arbetskraftsbehovet har ändrats, vilket ställer nya krav på branschen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag 4 juni 2014

Framtiden för svensk transportnäring avgörs nu

Jag intervjuar TransportGruppens VD Peter Jeppsson om transportnäringens framtid i Svenska Dagbladets bilaga Effektiv logistik med fokus på optimering och framtid av den 2 juni 2014.

Läs även mer om:

 • Är vägen viktigare än målet? Hur en vara kommer fram är en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Effektiv logistik kräver planering och digitaliseringen kan öppna för mer improvisation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

tisdag 3 juni 2014

Även hyrda moln måste skötas

Efter mycket tveksamhet börjar användningen av molntjänster nu normaliseras. Det finns stora pengar att spara, men fortfarande missar många att det behövs kompetens för att utnyttja tjänsterna optimalt och enligt lagen. Jag skriver Molnet kräver ny kunskap i TechWorld den 2 juni 2014.

Molnet är ett sätt att bygga ihop lagring, server och kommunikation till ett datacenter, och gör det lättare att hålla ordning på installationer och licensieringar. Snarare än att ge en möjlighet för verksamheten att vid inköp gå runt it-avdelningen, så innebär molnet att it-avdelningen får större utrymme som serviceorganisation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...