fredag 6 juni 2014

Gruvbranschen i fokus

Jag intervjuar Nordic Iron Ores tekniske direktör Hans Thorshag om gruvnäringens framtid i Dagens Industris bilaga Natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen av den 27 maj 2014.

Läs även om:

  • Nordkalotten växer med gruvorna. Allt mer malm bryts i gruvorna på Nordkalotten. Goda transporter och effektiv logistik är viktiga förutsättningar för att kunna exportera malmen. För det krävs nya investeringar och samarbete.
  • Kontrollrummet styr de smarta gruvmaskinerna. Framtidens gruvmaskiner har krav på sig att bli smartare, mer effektiva och mer självständiga. Kommer det i framtiden att finnas människor i gruvan under jord?
  • Nyckeln till en säkrare arbetsmiljö. Gruvor har ett oförtjänt dåligt rykte som farlig arbetsmiljö. Dagens gruvor möter andra sorters utmaningar, som gamnacke och terminalarm.
  • Bättre fynd med bättre data. Prospektering innebär att identifiera, prioritera och undersöka områden för att hitta mineralfyndigheter. För det behövs både ny teknik och kunskap.
  • Expertpanel om framtiden inom gruvbranschen.
  • Rekryteringsbehovet stort i gruvbranschen. Gruvbranschen måste rekrytera för att täcka upp sin produktionsökning. Arbetskraftsbehovet har ändrats, vilket ställer nya krav på branschen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...