söndag 23 februari 2020

Israel, from Start- up Nation to Shut- down Nation

För tredje gången på mindre än ett år kommer israelerna att gå till valurnorna den 2 mars. Nyvalet i september ledde till dött lopp mellan premiärminister Benjamin Netanyahus parti Likud och utmanaren Benny Gantz Blåvita alliansen.

Valets främsta fråga är säkerhet, om Netanyahu får bestämma, och där Gantz försöker att triangulera säkerhetspolitiken. Näst viktigaste frågan är den om korruptionsåtalet som hänger över “Mr. Teflon” Netanyahu. Stämningen i den israeliska politiken är trött, och påminner mycket om många andra länders politik i sin slitiga, hetsiga och personcentrerade debatt. Det kan troligen blir proteströster från judiska väljare på de arabiska partierna i Knesset.

Ekonomin är dock den svåraste frågan. I stort ser det ut som utvecklingen är fortsatt bra och med låg arbetslöshet (4 procent), men andelen arbetande fattiga är relativt hög jämfört med andra OECD-länder. 14 procent av de som har jobb i Israel lever under fattigdomsstrecket, enligt en OECD: s ekonomiska undersökning 2018. Problemet är att fattigdomen är koncentrerad till arab-israelerna, de ultraortodoxa judarna och de nyanlända olim. Det finns även sabra som flyttar, så att det har skapats en israelisk diaspora, men alltfler som flyttat till Israel flyttar också därifrån. En problematisk situation för ett land som lagt sin grund i att vara lockande för inflyttning av judar från hela världen.

Start- up nation har varit en lika bra berättelse som att vara mellanösterns enda demokrati. Tidena förändras dock, med nya utmaningar och möjligheter, där kanske inte möjligheterna tagits till vara. IT- branschen i Israel har bromsat in av utmaningarna från techjättarnas etablering.

IT- branschen kan betala så höga löner eftersom de anställdas produktivitet är så hög och en viktig anledning till det är att teknikindustrin är så öppen och oreglerad, relativt resten av det israeliska samhället. Visst, grannländerna vill inte handla utan främst ha konflikt med Israel, men många problem är självförvållade. Israels ekonomi präglas av höga levnadsomkostnader och monopol.

Den politiska turbulensen riskerar att förvärra problemen och det är oroväckande att se att många problem återkommer runt om i världen, där hushållen behöver spara, för att de får en så liten del av nationalinkomsten, och därmed lägre köpkraft. De nödvändiga ekonomiska reformerna måste få utrymme, annars kommer både säkerhet och korruption att förvärras.

tisdag 11 februari 2020

Coronaviruset och problemet Linda


I en miljö präglad av osäkerhet, ofullständig och ofta felaktig information, hur bör man agera? Coronaviruset ger ett utmärkt tillfälle att tänka på risk och osäkerhet. Läs mer om pandemier och riskhantering på Medium i "Coronaviruset och problemet Linda".

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...