torsdag 31 december 2020

Sveriges skuldsättning på 2020-talet

Ett nytt år står inför dörren, men Covid-19 understryker en allvarlig risk som blivit allt svårare under år 2020: den djupa skuldsättningen i Sverige. Det kommer att inverka på framtidens möjligheter.

Statsskulden ligger på 1,2 biljoner kronor, kommunernas på uppåt 1 biljon kronor, och då räknar jag inte med regionernas skulder. Region Jämtland Härjedalens skuldsättning är så svår att även kommunernas och regionernas egen kreditorganisation Kommuninvest säger nej till nya lån.

Den privata belåningen i Sverige har fördubblats per hushåll sedan 1990-talet och har nu näst högst skuldsättning i Europa.

Sverige har periodvis amorterat bra på statsskulden, men då har samtidigt kostnader flyttats från staten till kommunerna, så att de tvingats låna pengar i stället. Staten hade sannolikt inte kunnat amortera på statsskulden annars.

Skuldsättningen genom billiga kredit tecknar in framtiden, där långivarna på konstgjord väg genom Riksbanken uppfattar att alla vinster finns att göra i framtiden, inte idag. Det är då som snedvridningarna av vad som fått krediter blivit så snedvridna, där det finns så många branscher i Sverige som nu inte klarar en räntehöjning. 

Fortsättningen på 2020-talet ser ut att som bäst handla om att betala på skulder, de egna och Europas.

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...