lördag 8 augusti 2020

EU som skuldsättningsunion

Är det gemensamma visioner eller gemensamma skulder som kommer att vara drivkraften bakom EU:s kommande utveckling? 

EU som skuldsättningsunion tittar jag vidare på frågan om framtiden för Europa efter krispaketet.

D10 – an alliance of democracies?

For a long time, the idea of “A League of Democracies” has been suggested.  How could it influence world politics? Could 2021 be the year wh...