lördag 8 augusti 2020

EU som skuldsättningsunion

Är det gemensamma visioner eller gemensamma skulder som kommer att vara drivkraften bakom EU:s kommande utveckling? 

EU som skuldsättningsunion tittar jag vidare på frågan om framtiden för Europa efter krispaketet.

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...