lördag 28 oktober 2017

Nätpolitiken bortom integriteten

Det brukar regelbundet dyka upp skräckvisioner i offentligheten om det inflytande som Facebook och Google har över människors liv. Ibland välmotiverat men även till följd av eftertankens kranka blekhet hos opinionsbildarna över att mer allmängiltiga frågor om integritet och öppenhet föll ifrån samhällsdebatten. I Nätpolitiken bortom integriteten den 28 oktober skriver jag i Frihetssmedjan om hur politik och digitalisering passar ihop.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

tisdag 17 oktober 2017

TransVision 2017 in Brussels


On November 9th 2017 I will give a speech on technological development in Sweden and Europe and the politics of emerging technologies at the TransVision2017 in Brussels. The conference will be held at the Muntpunt Grand Café.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

söndag 15 oktober 2017

Sammandrag politik och teknik GAL-TAN Arholma

Av Moralist - Eget arbete, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4269104

Nedan följer en kort sammanfattning av Waldemar Ingdahls tal på Arholma GAL-festival.

GAL-TAN skalan omtalas idag men den är inte fullt så ny. Redan på 1970-talet fanns diskussioner om att debatten om ekonomisk styrning i samhället inte var nog för att beskriva politikens positioner. Det fanns även utrymme för att diskutera identitetsvärden och graden av frimodighet. Ett exempel är Nolan-diagrammet som skapades 1969 av David Nolan och som sedan ledde till utvecklingen av Världens minsta politiska test. Testet var det första som pekade på fler positioner i det politiska spektrumet än höger och vänster.

I mycket var testet en gimmick för att utmana allmänhetens uppfattningar i en tid av stillastående positioner inom politiken. En bred socialdemokrati stod ställd emot en lika bred liberalkonservatism, där vänstern förordade stor stat och stora fack och högern förordade stark stat och stora företag. Förvaltning av fördelning motsvarades av att maximera national champions, “går det bra för Volvo, går det bra för Sverige”. Frihet att välja det som är bra motsvarades av frihet att välja det som ger ekonomiskt värde. Enighet runt köttgrytorna motsvarades av enighet mot gemensamma fiender.

Både inom högern och vänstern blev GAL-TAN skalan synlig vid millennieskiftet. Berlinmurens fall och 90-talet var omtumlande, inte bara för geopolitiken utan även genom teknisk och social utveckling. Globaliseringen tog fart och stärktes av återupplivade regionala samarbeten. Generella teknologier förändrade livsvillkoren för de flesta. Kulturkriget hade fallit ihop och de konflikter som tidigare stått centrum hade svårt att samla entusiasm. På många sätt kan 1999 kallas för ett andra “68”, en tidpunkt som definierade politiska mål, vilka frågeställningar och tänkare som skulle ses som centrala och även metoderna för att genomföra sin politik. Nätverksteorin påverkar tillsammans med begrepp från rebel sell, ProAm och makerrörelsen. Det materiella överflödet gav möjlighet att göra sin grej under ansvar. Hoppers lag, att det är lättare att be om ursäkt än att be om tillstånd, öppnade för snabba förändringar. Öppen teknik, införseln av soft law och best practice blev viktigare sätt för att påverka.

En stor förändring i GAL-riktning var att företagandet gick från fabrikör till hipster. Det gav post-etniska, post-nationella, post-heteronormativa och även post-kapitalistiska värderingar ett större spelrum. Trots en vurm för småföretagaren på ett abstrakt plan hade politiken svårt att passa in utvecklingen i sina mallar. Där tidigare många var rädda för att “sälja ut”, förstod fler att det inte är formen utan konsekvenserna som är viktiga för en verksamhets värden. Kultur först, ekonomi sedan och politik sist? Motsvarande skedde även inom kulturen.

Redogörelse för hur samtida utveckling inom Artificiell Intelligens, digitaliseringen, sakernas internet, den uppkopplade omgivningen, förstärkt verklighet, neurovetenskap, bioteknik o.s.v. påverkar samtiden.

GAL-TAN skalan gäller även inom teknikpolicy. Vem styr teknikutvecklingen utifrån den? Vem samlar in, besitter och äger data?

Politiken är oftast en eftersläntrare till samhället, vilket är tydligt i hur partier, tankesmedjor och tänkare vänder sig mot att idédebatten förändras. GAL-TAN skalan skulle förändra politiken men utan den kan inte viktiga frågor om samtiden besvaras. Den som ser möjligheterna kommer att kunna forma dem.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

söndag 8 oktober 2017

Artificiell Intelligens. Varning för hype?

Artificiell intelligens är en epokgörande generell teknologi. Det betyder inte att allt som sägs om den är sant. På Medium den 8 oktober 2017 tar jag upp några av fallgroparna i artikeln AI. Varning för hype? Utan kunskap om vad som är rimligt om AI kommer samhällsdebatten att handla om det orimliga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

torsdag 5 oktober 2017

Introduction to transhumanism


Cosmic Tortoise is a (Mostly) Rational exploration of Ideas, Science, Technology, Philosophy, Society; Musical performances; the Sensible and the Nonsensical; everything between and beyond.

Waldemar Ingdahl is the guest of episode 11 of Cosmic Tortoise and is interviewed by Ryan Ferris on the topic of transhumanism. Listen here for an introduction to the ideas in Dreams of transhumanism.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...