tisdag 28 juli 2015

Bidöden avblåst?


Sedan ett tiotal års tid har det med jämna mellanrum skrivits i media om bidöden. Colony Collapse Disorder handlar att bina skulle vara på väg att dö ut. Jag har också tagit upp frågan vid några tillfällen och allteftersom tiden gått så har siffrorna på att varje vinter skulle döda 20-40 procent av bisamhällena verkat underliga. Tappar man runt 30 procent av något varje år så är man snart nära noll, men sedan debatten rasade som hårdast för några år sedan så är antalet bin och bikupor större än någonsin

Säldöden, skogsdöden, bidöden... de finns ett mönster i de här berättelserna. John Entine skriver om hur miljörörelsen arbetar med miljökatastrofen som vapen. Till en början handlade bidöden om att peka ut genmodifierade grödor som orsaken. Det går mode även i larm, så nu är det mer populärt att peka ut farliga kemikalier istället, det vill säga neonikotinoiderna.

EU ska nu i år omprova sitt förbud av neonikotinoider, så det kan vara bra att basera beslutet på fakta den här gången. President Obamas utredning om neonikotinoider nu senast i maj var mycket mer försiktig, än EUs förbud.

Det är viktigt att lyfta fram studien "The Market Response to Bee Disease" som Randal Rucker och Walter Thurman skrev. De pekade ut hur biodlarna kunnat möta nedgångar i antalet bin tidigare, enkla saker som att dela på ett bisamhälle och köpa en ny drottning så att får två friska samhälle istället för bara ett. Biodlarna har kunnat möta förändringar med tillgång och efterfrågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

lördag 25 juli 2015

Fokus Skogsbruk

Modernt skogsbruk är automatiserat. Hela kedjan från inventering av bestånd, planering av avverkning, avverkning och logistik är datoriserad. Den utvecklingen var inte given. Den uppkopplade skogsmaskinen

Skogsvård, viltvård och naturvård har delvis olika mål, som kan vara varandra till gemensam nytta med ett mått av framsyn. Viltvård i balans för människa och skog

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

fredag 24 juli 2015

Fokus Förpackningar

Rätt förpackning är lika mycket en fråga om att finna en heltäckande lösning för ledtiden som av rätt material. Den osynliga revolutionen

Förpackningar är inte bara ett skydd för varan. De ger en försäkran till köparen om varans värde och identitet. Från omslag till informationsbärare

RFID är en teknik för att kunna spåra och identifiera ett föremål. Den också bli ryggraden för att koppla upp föremål mot ett ”sakernas internet”. Den uppkopplade förpackningen ger ny kunskap om varans värde

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

torsdag 23 juli 2015

Fokus Logistik

Kunderna vill ha fler alternativ när de handlar online. Det ger nya logistiska utmaningar för branschen att möta med öppenhet och tillgänglighet. Logistiken binder samman e-handelns kanaler

Den direkta konkurrenten till godstrafiken på järnväg är lastbilen. Järnvägarna kan komma tillbaka genom att fler transporter kombinerar olika trafikslag för bästa effektivitet. Godstrafiken växlar in på nytt spår

Pris, tidsprecision och transporttid är fortfarande viktigast vid val av transport. Transportlösningar måste vara effektiva och genomtänkta och minska både kostnader och miljöpåverkan. Gröna transporter i teknik och tanke

Sjöfarten är det viktigaste transportslaget globalt och när hamnens betydelse som knutpunkt för transportslag ökar blir dess betydelse för miljön viktigare. Hamnen – logistikens gröna knutpunkt

Hur en vara kommer fram dit den ska i rätt tid är en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Effektiv logistik kräver planering och digitaliseringen kan öppna för mer improvisation. Planering ger effektiv logistik

Konsulter ger flexibilitet, men med allt mer komplicerad logistikflöden efterfrågas de mer som partners än som specialister. Konsulten – från rådgivare till vägvisare

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 22 juli 2015

Fokus Samhällssäkerhet

Det finns ett ordspråk som säger att alla bränder är små i början. Ordspråket stämmer, det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Brandskydd för brinnande livet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten utför ett mycket brett uppdrag av samordning mellan kommunala räddningstjänster och statliga myndigheter, internationellt arbete vid humanitära katastrofer, samt utbildning för krisinsatser. Brandskydd är samhällsskydd

När man är medveten om riskerna är det lättare att undvika farorna, men om branden börjat gör enkel släckningsutrustning skillnad. Brandskyddet i hemmet och på internet

Forskare har uppskattat att år 2000 var 25 procent av all information i världen digital. I dag beräknas 98 procent av all information finnas på internet. Big Data – nätets guld?

Är integritet en föråldrad kvarleva på internet, där vi försvinner i mängden? Den som inte har gjort något fel har väl inte heller har något att dölja? Riskerar användarna att skada möjligheterna att bygga upp effektiva nya tjänster som kan göra stor nytta för många? Är glömska det bästa skyddet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

tisdag 21 juli 2015

Fokus Vård och Omsorg

Vetenskapens fördjupade kunskap om livets minsta byggstenar öppnar för nya läkemedel. Tre intressanta forskningsområden ger goda förhoppningar inför en näraliggande framtid. Nya kroppsegna läkemedel under forskning

Vi är alla lite sjuka på olika sätt, men det är inte säkert att vi lider av det idag. Screening kan hitta sjukdomar vi inte kände till i tid. Tidig koll ger kontroll

Verksamhetssystem höjer kvaliteten i processerna. Systemen används inom äldreomsorgen, vårdboenden och hemtjänsten för att hjälpa personalen att skapa en kvalitativ dokumentation.

Hanteringen av patientjournaler är strikt reglerad i lagar och föreskrifter. Informationstekniken erbjuder stora möjligheter att hitta värdefulla data i journalerna, kan integriteten skyddas? Patientjournalen – arbetsverktyg för vem?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

måndag 20 juli 2015

Fokus Forskning

Forskarna pusslar ihop material med nya egenskaper atom för atom. Keramer är ett viktigt område där materialvetenskapen stöps om. Materialforskningen i ny form

Rymdteknik är ett vitt begrepp som innefattar en rad olika teknikområden som också används i tillämpningar på jorden. Rymden redo att lyfta

Metallers egenskaper och struktur kan i dag omvandlas med stor exakthet på atomnivå. Koppar kan formas till trådar som är tusentals gånger tunnare än ett hårstrå. Material under utveckling

Nanovetenskapen, kunskap om material på atomnivån, är ett av de viktigaste forskningsområdena just nu. Kan den komma till sin rätt? Nanoteknik – materialets minsta byggsten

Samverkan är viktigt för forskning och näringsliv i Norden såväl som i Sverige. Hur ser samarbetet ut för dem som haft möjlighet att se båda sidorna? Forskningssamverkan vidgar vyerna

I takt med att miljöhotet växer sig allt större spirar nya idéer och innovationer, senast i raden är el från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Svenskt havskraftverk levererar snart el till brittiska hushåll

Professor Erwin Laure arbetar som föreståndare vid KTH:s avdelning High Performance Computing and Visualization (HPCViz) och chef för superdatorcentret PDC. Från data till information

Forskningen försöker att bättre förstå de biologiska faktorerna bakom sjukdomar för att utveckla mer exakta och anpassade behandlingsformer. Life science, från hantverk till industri

Att nyttiggöra sina forskningsresultat så att de bidrar till förändring i samhället är ett mål som driver många. För att ens idé ska komma så långt krävs ett samarbete med många aktörer, och viktigt är att skydda sin idé på bästa sätt. Skydda din idé

Innovativa metoder för dna-analys innebär att medicinska tester som tidigare genomförts med biopsi i stället kan genomföras med ett enkelt blodprov. Blodprov ersätter fostervattenprov

Mellan 30 och 40 procent av alla barn utvecklar någon form av allergi. Banbrytande ”allergivaccin” förebygger allergi hos spädbarn

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

söndag 19 juli 2015

Fokus Gruvindustrin

Allt mer malm bryts i gruvorna på Nordkalotten. Goda transporter och effektiv logistik är viktiga förutsättningar för att kunna exportera malmen. För det krävs nya investeringar och samarbete. Effektiv logistik avgörande för gruvnäringen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

lördag 18 juli 2015

Fokus Almedalen

Vad händer under politikerveckan i Visby? Här är några av höjdpunkterna. Ett urval av de viktigaste arrangemangen.

Regeringens politik, förändringar i demografin och ny teknik påverkar förutsättningarna för vård och omsorg. Hur kommer det att diskuteras i Almedalen? Turbulenta tider för vård och omsorg.

Osäkerhet i omvärlden och nya förutsättningar från det försvarspolitiska beslutet styr debatten om försvars- och säkerhetsfrågor i Almedalen. Ny hotbild kräver nya former av samverkan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

fredag 17 juli 2015

Greece and Grexit

I am interviewed by Café Babel the European Magazine on the euro, the latest developments in Greece and Grexit. Read more about it in Agreekment: Mal keine deutsche Sicht auf den Griechenland-Deal.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

tisdag 7 juli 2015

Nanoteknik - slöjd eller pussel?


Jag intervjuar nanoteknikens fader K. Eric Drexler för tidskriften TechWorld. Artikeln från nummer 4 har nu lagts upp på webben. Du kan läsa mer i Nanoteknik - slöjd eller pussel?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

måndag 6 juli 2015

Politikens smedja: vägknut eller vägg?


I kartläggningen av vad som verkar finnas efter den tredje generationens tankesmedja har vi tittat på produktionssidan av idéarbetet. Finns det något nytt på konsumtionssidan?

”Innehållet i ett nytt medium är alltid ett gammalt medium. Vi iakttar samtiden i en backspegel. Vi marscherar baklänges in i framtiden”, sa Marshall McLuhan. Mediegurun från 60-talet som återuppstod på 90-talet med internet, kan ha gett oss ett alternativt sätt att se på politisk kommunikation. Kommunikationen sker alltmer på mottagarens villkor och ett begrepp som sociala medier pekar ju i sig på att det är interaktionen som står i centrum.

Det finns så klart skillnader. Fortfarande använder vi enligt Svenskarna och internet 2014 mer tid på TV, radio och papperspublikationer än på sociala medier. Det finns fortfarande många som inte finns ute på nätet, men det är en generationsskillnad. Dagens unga är ute på nätet oavsett bildningsnivå eller ekonomisk status och mer än hälften av 2-åringarna använder internet, vilket har drivit på försäljningen av surfplattor. Skiftet till det digitala är definitivt på väg.

Digital strategi, vart man vill ta sig, har ofta pekats ut som en del av kommunikationsplaneringen. Man bestämmer vad varumärket ska stå för och utifrån det beslutar man sin kanalstrategi och sin publiceringsplan. Twitter är en opinionsdrivande plattform, Facebook används för medlemsvård och Instagrams inblickar bakom kulisserna är “själen” i opinionsbildningen.

Så brukar kommunikationsstrateger säga till sina kunder, fast stämmer det? Twitter växer inte längre. De sociala mediernas algoritmer begränsar räckvidden rejält nuförtiden. Ett Facebookinlägg når ut till 6 procent av följarnas tidslinjer, både för att ge Facebook högre intäkter (du får köpa dig genomslag) men också för att få "riktiga" intressanta poster att nå igenom bruset.

En ny sorts sajter har fått inflytande. Sajterna snappar upp nyheter som publicerats i etablerade medier och återger dem med en kraftigt justerad vinkel. Det fångar upp grupper som delar sajtens åsikter och de läsarna saknar förtroende för andra medier. En del besökssiffror från de här sajterna är troligen för högt angivna, men t.ex. Avpixlat och Politism kan säkert ge många tidningars ledarsidor en hård match om läsarna på internet i absoluta tal. Det kom inte den gamla bloggosfären i närheten av.

En del av framgången kommer sig av att medierna har likriktats i sin rapportering och val av vinklar. De har gått från analys till kommentar, och kommenterar varför någon tycker som den gör istället för att rapportera om vad personen tycker. Detta samtidigt som publiken blivit mer varierad. Då faller många läsare i från för att de inte upplever att deras åsikter blir representerade.

Sedan den 25 augusti 1994 då Aftonbladet blev den första svenska tidningen på internet har förvånansvärt lite förändrats. Thomas Baekdal uppmärksammar det som McLuhan tog upp, konsumenterna konsumerar inte media på samma sätt som media är organiserat efter. Det kan jämföras med "pdf-ens långsamma död".

Pausen ser Baekdal som en planlös scrollning som hos Facebook och Twitter. Här konkurrerar kattbilder, AIK och Candycrush med politiken. Möjligen finns snabba "call to actions" som gilla något för att protestera eller stödja. Läsarna klickar på s.k. länkfällor men interaktionen är mycket grund, lämnar knappt ett intryck och ger inte på långa vägar lika mycket annonsintäkter. Då är det oroande att så många gammelmedier verkar satsa på pausen, för deras material passar inte för det. Bloggifieringen av dagstidningens skribenter följer den här problematiken.

Uppdateringen är att snabbt sätta sig in i ett ämne, exemplifierar Baekdal med Guardian. Vox är också intressant att peka ut i sammanhanget när Big Content kan sprida många sådana uppdateringar.

Sammanfattningen påminner om föregående men är djupare. Nu vill man ha storyn, berättelsen bakom. Uppdateringen förklarar hur något ser ut, Sammanfattningen förklarar varför något ser ut som det gör?

Berättelsen och passionen handlar om att kunna ge djupet med en personlig trovärdighet från kunskap, erfarenhet och passion. Det ger ett djup genomslag men är svårt då det tar tid att bygga upp en trogen läsarskara.

Långläsningen är den gamla mediekonsumtionen. Det odelade intresset, den långa pausen från vardagen. Baekdal ger exempel på hur det kan se ut i den digitala världen, men det är viktigt att understryka att den blir mer sällsynt.

Det är alltså väldigt olika sätt att använda medier, som troligen leder till olika affärsmodeller och väldigt olika sätt att närma sig läsaren på dennes villkor.

Ett intressant tips fick jag från Johan Ingerö som visade mig några av de appar han installerat på sin smartphone. Användarna migrerar nu till mobilen och det ger en annan upplevelse av nätet, där skaparen av appen kan kommunicera än mer direkt med sin publik. I framtiden är det möjligt att utforma en app som både fungerar som kalender och nyhetstjänst för de egna sympatisörerna. Kommer apparna att leda till ett än mer slutet internet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 1 juli 2015

Vart tog den borgerliga bloggosfären vägen?


År 2006 skulle alla blogga. Boken Läs mig, bloggar 2005/2006 låg rätt i tiden. Det nya bloggmediet bröt igenom och gav främst den svenska borgerligheten sin kanske starkaste scen någonsin.

Det var en speciell tid även i resten av världen, internet började att allt mer bli det drivande mediet. Politiska bloggar var inte så stora då heller, men alla politiska riktningar hade jämförelsevis låga siffror och de siffrorna träffade hårdare in i de prestigefyllda medierna. Det var den tiden som man kunde bygga sig en plattform som bloggare. Framförallt var bloggarna en arena för att prova nya idéer, de bloggar som var mest framgångsrika var ofta dem som inte följde partilinjerna.

Den borgerliga dominansen på bloggar och sociala medier är bruten. Vilket är överraskande. Engagemanget i sociala medier beror ju ofta på att skribenterna inte upplever att deras åsikter och synvinklar är representerade i gammelmedia.

Var det debaklet med FRA-lagen? Den borgerliga regeringen visade att man inte brydde sig om sina grästoppar (man var tvungen att hålla kvar vid sina avtal). Delvis. Det politiska bloggandet minskade och borgerligheten tappade mycket folk, men det är inte hela förklaringen.

Liberalismens fulla reträtt spelar förstås in. Även de mjukaste socialliberala partierna får stryk vid valurnorna. Johan Norberg tar upp problem i sin senaste bok och där ses liberalerna som försvarare av den digitala medeltiden.

Bloggosfären var inte bara en skola, det var en ekologi som rymde flera olika nischer. De nischer som bevarades, inte minst i den ekonomiska krisens spår, var dels de akademiska och dels ledarskribenterna. Då fanns utrymme kvar för nationalekonomi och dagskommentar, inte idéutveckling. Världskartan stannade när politiken likritades mot mitten.

Färre bloggar men bättre? Kanske, men det lät nog mer rimligt år 2010 än idag. Bloggposter är nuförtiden överlag kortare och avsedda för snabb läsning. Video och podcasts har tagit en del av utrymmet, men inte allt. De sociala medierna har tagit upp mycket av diskussionen som tidigare hölls på bloggarna men det känns som att peaken nåtts även där. Alla skulle twittra i Almedalen 2010, men Twitter ökar inte längre.

De bloggar som finns kvar görs ofta på uråldriga plattformar. Den du läser just nu finns på Blogger, även om Bloggers tidigare fördel av större genomslag på Google håller på att försvinna. Mobilen och dess förändrade sökvanor dödade evergreens, bloggposten som ständigt drog trafik från Google, långt efter att den postats. Infrastrukturen runt bloggarna som Nyligen, Bloggar, Intressant, Twingly och allt vad de hette minskade och förföll, men det började efter att bloggosfären gick tillbaka.

Media tvingades att bli mer interaktiva med sina läsare och de har blivit bättre på att fånga upp deras opinioner. Johan Ingerö gjorde en bra observation när han påpekade att den som bloggade på 00-talet troligen skriver på SVT-Opinion på 10-talet.

Det är en kombination av sociala och tekniska faktorer som gjort att den gräsrotsrörelse som kunde ses i mitten av 00-talet inte längre finns närvarande. Frågan är vilken utveckling som kommer härnäst?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...