tisdag 24 mars 2020

Global omstart till globalismens försvar?


De globala och regionala institutionerna och avtalen finns till stor del kvar, men de töms på innehåll och engagemang. Det i en tid där globalt samarbete behövs, då problem och möjligheter är långt mer komplexa och omfattande.

Går det att tag i globaliseringen och få den på rätt köl? Vilken är rätt köl? "Till globalismens försvar" är en bok som skrivits av Dalibor Rohac som recenseras i artikeln Global omstart? som finns att läsa på Medium.

onsdag 18 mars 2020

Varför är vi så rädda för Coronaviruset?


Rädslan är en jobbig livsstil. Det är dock en livsstil som vi har blivit utbildade i under lång tid. Det finns skäl att vara orolig för smittan från Coronavirus, men risken finns att boten blir värre än soten. Läs mer i Varför är vi så rädda för Coronaviruset? på Medium. 

tisdag 10 mars 2020

Coronavirus, en påminnelse om globaliseringens nytta


Världen kämpar med smittan från Covid- 19 och myndigheterna uppmanar medborgarna att isolera sig och tvätta händerna. Snart väntar en större fråga: är detta slutet för vår globaliserade, sammankopplade värld? Eller kan coronaviruset få världssamfundet att förstå vilka möjligheter vi riskerar att mista, och vilka faror som kan hota? Läs mer i Medium i artikel Coronavirus, en påminnelse om globaliseringens nytta för att se mer.

söndag 1 mars 2020

Coronavirus, dags att få panik?


Det värsta med Coronaviruset är att det smittar rädsla. Det mest oroande är hur svårt det är att göra sig en rättvisande bild av coronaviruset, smittan och dess effekter. För lite mer information se Coronavirus, dags att få panik? på Medium.

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on th...