onsdag 25 november 2015

Flyktingströmmen fortsätter genom våld och förtryck


Flyktingarna fortsätter att komma, oavsett vilka nivåer och hinder som Europas stater försöker lägga upp. Vad beror det på?

Många för fram tanken att det beror på befolkningstillväxten eller att det klimatförändringar som ligger bakom.

Det undrar jag, enligt FN så kommer 62 procent av flyktingarna till Europa i år från tre länder: Afghanistan, Eritrea och Syrien. Det är två länder i inbördeskrig och ett som är Afrikas Nordkorea (läs Paul Frigyes om Eritrea).

Här brukar det anföras att länderna sett en snabb befolkningstillväxt, som att Syrien gått från 4,5 miljoner invånare för trettiotalet år sedan till 22 miljoner nu. Fast den befolkningstillväxten avtog före Arabvåren. Det kan jämföras med Etiopiens snabba befolkningstillväxt, där invånarantalet nu är tätbefolkade 90 miljoner. Fast det kommer inte så många människor från Etiopien då landet länge haft en BNP-tillväxt på 10-12 procent och alltmer industrialiseras.

Afrika är en väldig kontinent men befolkningen kommer enligt FN att toppa år 2050 på 2,4 miljarder människor. Det är mindre än Kina, Indien och EU tillsammans. HIV och Ebola är på tillbakagång och i kombination med tillväxt behövs inte lika många barn.

Det som verkligen driver på människor att fly är krig, brutala diktatorer och mycket dålig ekonomisk politik. Sådana problem löser man inte i en handvändning, men det visar att flyktingsströmmar är något som kan påverkas av bra idéer. Det ligger inte ödesbestämt i något som är ännu svårare att påverka.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

måndag 23 november 2015

Poänglösa Paris i terrorns skugga

Efter så många misslyckanden, så vill man inför COP21 i Paris göra ett avtal så säkert som möjligt. Terrordåden den 13 november har förstås satt mötet i larmberedskap, fast det mesta har egentligen redan underhandlats tidigare.

NIC-länder och utvecklingsländer kommer att stå för mer än fyra fjärdedelar av koldioxiden under det här århundradet. Indien och Kina tänker inte börja att riskera sin industriella utveckling, och har satt hårt mot hårt att USA och EU nu måste samla ihop pengarna till att börja betala 100 miljarder dollar om året i bistånd efter 2020. Läget för fonden är skakigt för både USA och EU finansiellt pressade. Trots president Barack Obamas tal om hur viktigt mötet i Paris, så märks det på utrikesminister John Kerry att USA inte är entusiastiskt över att börja betala. EU säger sig vara villigt att minska sina utsläpp med 40 procent till 2030, men bara på villkor att avtalet i Paris skulle lagligt bindande för alla länder. EUs nya medlemsländer i Östeuropa är fortfarande är av kolkraft för sin energiförsörjning och bakom kulisserna splittras EUs politik upp alltmer.

Hellre än att sätta fasta begränsningar av utsläppen av växthusgaser, har varje nation uppmanats att lägga fram sin egna föreslag till sänkningar för det målet. Summan av dessa nationella förslag anses vara ett "avtal".

När det gäller Kina, med världens största utsläpp är åtagandet i form av att man ska minska sina utsläpp när man nått sin topp omkring år 2030. Indien har inte ens engagerat sig som ännu. Det är en minoritet av de totalt 194 länder som åker till Paris, de flesta av dem med väldigt låga CO2-nivåer då de är fattiga utvecklingsländer.

Så det blir en överenskommelse, men den betyder väldigt lite om den faktiskt ens uppnås. En negativ aspekt av att sätta mål är att beslutsfattare fokuserar på att möta dem utan att ta hänsyn till helheten.

Problemet med klimatpolitiken EU valde var att åtgärderna pekade hur mål skulle uppfyllas för förnyelsebar energi. EU ställde inte upp ett vettigt regelverk för att låta marknader och innovation lösa problemen. Fossila bränslen skulle göras så dyra att ingen skulle vilja använda dem, men EU glömde att om alternativen inte finns så kommer industri och samhälle fortsätta använda fossila bränslen. Elräkningarna och priset på bränsle stiger, finns inte alternativet blir man tvungen att köpa ändå, om man inte kan flytta dit billigare energi finns.

Problemet är också att debattörer som Naomi Klein och andra har låst debatten till att handla om revolutionär samhällsomvandling, en enda möjlig lösning, inte om kostnadseffektivitet och teknik. För i händelse av att de mer extrema klimatscenarierna inte inträffar, skulle det finnas mindre anledning att oroa sig över bortkastade pengar och förlorade möjligheter. Det inte minst i en värld som balanserar på en mycket allvarlig skuldkris och marginalerna inte är särskilt stora.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 18 november 2015

Mass monitoring provides a false sense of security

Terrorism is by the nature of its rarity very difficult to battle with data mining and mass surveillance.

In Spiked! on November 18th 2015 I write about Why mass surveillance misses terrorists.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

fredag 13 november 2015

Fog computing, sakernas internet går från molnet till dimman


DLD Tel Aviv är Israels internationella teknikkonferens. I september kunde man bland konferensens hundratals startups, riskkapitalbolag och affärsänglar man ana framtidens trender. En viktig trend är molnets nästa steg, att bearbetningen av dataflöden börjar hamna närmare användarna.

Jag förklarar trenden i artikeln För internet of things är det bättre med dimma än med moln i TechWorld den 13 november 2015.

Dagens moln har problem med en ständigt växande trafik, vilket minskar både bandbredd och nätverkskapacitet. Fog computing kan underlätta ökad mobilitet och sakernas internet genom att uppmärksamma problemet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

lördag 7 november 2015

När bilen styr sig själv

Idag har en större andel av befolkning kört en bil än som någonsin hade ridit en häst i början av 1900-talet. Bilen blev inte bara en annan sorts häst och vagn, och även något mer än cykeln som ökade människors räckvidd lokalt. Bilen blev ett transportsätt som omvandlade samhället, stadskulturen och ekonomin. Från orörlighet till kontinental räckvidd.

Någonstans på 1980-talet verkar den människostyrda bilen nå sin höjdpunkt. Förarens förmåga är lika viktig som bilens teknik. Det är körkortens och bilkulturens era. Sedan blir körningen utan säkerhetssystem, GPS och hjälpmedel för svår och bilkulturen färgas av nostalgi. Bilsalongernas tjusning finns inte riktigt där längre.

Så sedan en tid så görs inte föraren medveten om alla data som bilarna faktiskt samlar in om körningen. Mätare blir inte mer komplexa för att föraren ska kunna fatta besluten fullt ut, de extrapolerar och sammanfattar. Det påverkar även transporterna. Trafik- och väderdata, navigering, uppkoppling till resten av trafiken genom appar som Waze har förändrat relationerna för gott.

Den genomsnittliga bilens förmåga överstiger allt mer den genomsnittlige bilförarens. Nu börjar tekniken överstiga den genomsnittliga väginfrastrukturens.

Bilen som tjänst är ännu inte här. Dagens tröskel för självkörande bilar är troligen infrastrukturen runt om bilen, att den smarta bilen inte har en tillräckligt smart teknisk miljö runt om sig.

Den första stora striden om de självkörande bilarna är förstås juridisk om ansvarsfrågorna, den andra stora striden är kulturell för att finna en balans mellan människan och maskinen. Kommer vi att bygga om vårt samhälle för att passa de självkörande bilarna eller anpassa dem till oss? Det första alternativet, givet bilarnas relativt låga förmåga till en början, verkar mest troligt. Människor anpassar sig lättare.

Då försvinner bilen som hobby, självförverkligande eller flykt. Möjligen finns den kvar på körbanorna och i motorsporten, men Formel 1s stora dagar med Ronnie Peterson, Niki Lauda, Mario Andretti, Gilles Villeneuve eller ens en Ayrton Senna känns avlägsna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

lördag 31 oktober 2015

Skapa opinion på stället


Föreningen Vetenskap och Folkbildning har kommit med en opinionsundersökning som blev kattmynta för journalister, att människor med alla möjliga partisympatier kan ha ovetenskapliga åsikter. Det finns frågor kring vetenskapligheten i studien. Jag ser den som en illustration av offentligheten är för okritisk mot opinionsundersökningar och vad de kan säga.

Undersökningen har något tusental respondenter. Problemet är att svarsfrekvensen i opinionsundersökningar minskat så mycket på 2000-talet. Mer än hälften av dem som kontaktas av opinionsundersökningsinstituten svarar inte alls eller svarar bara på vissa frågor. Då måste man arbeta med mycket osäkra kompensationer för att förstå siffrorna och hur avvikande icke-respondenterna har varit.

Det ger inte en representativt urval. En del undersökningar låter respondenterna registrera sig själva, vilket bäddar för ordentligt missvisande undersökningar.

Då många människor är beroende av medierna för att bilda sig en uppfattning om vad som anses vara "allmän opinion" är opinionsundersökningarna av avgörande betydelse.

Ofta har de svarande inte en aning om vad de tillfrågas om, och de har sällan rätt om någon komplicerad fråga förutom av slump.

Skälet är att många svarande skapar sig en opinion på stället, vilket leder mig till slutsatsen är opinionsundersökningarnas syfte numer inte handlar om att mäta en offentlig opinion utan om att skapa den.

Faran med “SIFO-kratin” är att den ger okunskap en legitimitet i den offentliga debatten då det är billigt att ha en okunnig åsikt relativt att ha en som är insatt i frågan. Tyckandet tar heller inte fram ny och djupare kunskap om sakfrågan.

Då tempot är rushat för opinionsundersökningarna är det nog bara en from förhoppning att företagen skulle fråga respondenterna om deras förkunskaper. En sak de skulle kunna göra oftare är att ge frågor som innehåller information, villkor och svarsföljder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

tisdag 27 oktober 2015

Gamification, game over?


Spelifiering, handlar om att använda dataspelens logik och motivationer för att utveckla programvara eller arbetsuppgifter. Tanken är att leken gör jobbet lättare. Det var omkring år 2011 som spelifieringen började omtalas som en ny trend, exempelvis med hur företag använde dataspel för att utbilda ny personal. Nike+ innehåller element av spel för att uppnå digital health.

Fast förhoppningarna att ett kontorsjobb skulle förvandlas till ett parti Angry Birds eller Minecraft har inte slagit igenom under åren. Spelifieringen har gått över kanten på Gartnerkurvan. Just Nike+ är ett av de mest lyckade exemplen med 28 miljoner användare fast Nike+ handlar ju andra sidan om att uppnå motionärens egna mål i jämförelse med andra, inte ett företags mål för dennes prestationer jämfört med andra. Användaren bestämmer vad hon vill göra med Nike+ inte Nike. Går det verkligen att göra samma för ett företags arbetsuppgifter? Kan medarbetaren helt och hållet sätta upp sina egna mål? Det går väl till en viss gräns, bättre i en del branscher.

Det handlar om mer än bara design, det handlar om att dataspel ju allt som oftast är till för att roa. Gamification handlar om att på ett bra sätt visa personalen vad som är ett bra beteende på arbetet, samtidigt som det lämnar ett utrymme för att experimentera och hitta nya idéer. De stora skillnaderna i motivation betyder stora skillnader i spelupplevelse.

I slutändan är det troligt att spelifiering blir en viktig del av arbetslivet, men inte på grund av spel i sig, utan därför att alltfler yngre medarbetare ser datamiljön som det självklara sättet att interagera med allt. Språket och begreppsvärlden från dataspelen blir alltmer naturlig för dem. Då kommer speldesign helt enkelt ersättas av bra arbetsergonomi och utformning av arbetsuppgifter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

fredag 23 oktober 2015

Israel: from ‘start up’ to ‘scale up’ nation


Israel has more companies on the fast growing NASDAQ exchange than any country except the US and China. At the DLD Tel Aviv conference it is clear that Israeli high-tech is booming: in the first six months of 2015, activity rocketed as start up raised $1.64bn. Follow me to Tel Aviv in Israel: from ‘start up’ to ‘scale up’ nation and learn more about the challenges for the future.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

torsdag 22 oktober 2015

Afrika, en förlovad kontinent för FinTech?

"Vi behöver banktjänster, men inte längre banker" har IT-miljardären Bill Gates sagt. Finansiell teknik, eller FinTech, kan ge honom rätt, särskilt i Afrika där mobilt internet ger miljoner människor tillgång till finansiella tjänster.

Läs mer i Om sex år har alla i Afrika en mobil plånbok i OmVärlden magasin den 22 oktober 2015 om hur FinTech omvandlat Afrikas finansiella system.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 21 oktober 2015

Marty McFly och tillbaka till vilken framtid?


Den 21 oktober 2015 har blivit ett lika ikoniskt datum som den 21 december 2012 (då mayakalendern förutspådde att världen skulle gå under). Det var det datumet som karaktären Marty McFly (spelad av Michael J. Fox) reste till i filmen Tillbaka till framtiden 2.

Den 21 oktober 2015 var en popkulturell bild av framtiden sedd från 80-talet och sedan blivit den ikoniska nära framtiden för den generation som såg Tillbaka till framtiden-trilogin. En framtid som var relativt nära, så nära att biobesökarna kunde tänka sig att de själva levde i den som vuxna.

Marty McFlys amerikanska år 2015 är inte socialt annorlunda än filmens 80-tal. Det går att göra en framtidsprojektion om 2040-talet som fortfarande antar att Sverige finns kvar och har landsting, samtidigt som man antar att informationstekniken gör stora framsteg.

Robert Zemeckis film går ju in för komiska poänger och igenkänning (faxmaskiner och japanska företagsuppköp) men pekar ändå på ett problem som ofta präglar framtidsutsikter; vi tror att framtiden är mer av samma.

Därför missar också filmerna inte bara på vilka prylar som skulle finnas, utan också vilka framtider vi anser vara möjliga (jämför med filmen Tomorrowland). Främst gäller det de omvälvande effekt som informationstekniken har fått på vardagen. Troligen kommer vi ta lika mycket fel om 2040-talet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Twingly Rank

Twingly BlogRank

NetworkedBlogs

Bloggintresserade

Knuff

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Map

Topblogarea

Vetenskap bloggar

BlogPing

bloggping

Bloggar

Bloggar - Topplista

BloggRegistret

BloggRegistret.se

Bloggfavoriter

Commo

Blogg

Svenska sajter

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

Ping Frisim

Pinga Frisim

Creeper

Creeper

MediaCreeper

MediaCreeper