onsdag 28 november 2018

Why are thousands of Swedes inserting microchips?

Why are thousands of Swedes inserting microchips? Lately, there has been a lot of discussion and media attention internationally regarding biohacking in Sweden. What would drive such a trend?

Moa Petersén lecturer in Digital Culture at Lund University addresses the topic on June 20th in The Conversation: "Thousands of Swedes are inserting microchips into themselves – here’s why". Moa Petersén traces one of the sources of the biohacking trend to the Swedish transhumanist movement.

I am honored that Petersén in her article linked my speech at TransVision in Brussels to provide the backstory of transhumanism's development in Sweden.

The article in The Conversation has also been published in The Independent on June 21st, The Local on June 22nd, Quartz on June 25th, Irish Examiner on June 26th, and Unboxholics on July 1st.

tisdag 27 november 2018

EU-armén, nödvändigt ont eller logiskt steg?


Valet till EU-parlamentet kan återigen präglas av bristande engagemang från partier, väljare och medier. När debatten förs som diplomati mellan stater blir det svårt att få en djup politisk laddning och idédebatten fastnar i tekniska detaljer utan att se till helheten. En sådan fråga är den om ett europeisk försvarssamarbete, den av Emmanuel Macron och Angela Merkel omtalade EU-armén.

Hittills har NATO varit den allians som Europas säkerhet vilat på. De militära relationerna inom NATO är troligen de bästa sedan flygbombningarna av Jugoslavien år 1999. De politiska relationerna är däremot allvarligt hotade, då alliansens styrka bygger på USA:s underförstådda försäkran att hjälpa medlemmarna med sin militära förmåga och sitt kärnvapenparaply. Idag är det högst tveksamt om viljan finns i Vita Huset. President Donald Trump visar direkt motvilja mot de andra medlemmarna. Det är dock, som president Emmanuel Macron uppfattat, fråga om en långsiktig förändring av USA:s intresse. Politiken är inte helt ny, inte ens Krimkrisen väckte föregångaren Barack Obamas intresse för att reformera NATO. Europeiska länder tar president Trump på orden, i kombination med osäkerheten kring andra NATO-länder som Turkiet, så försvarsutgifterna i Europa har börjat höjas sedan flera år.

Ryska påverkansoperationer och kinesisk “sharp power” ställer också Europa i ett nytt läge. Ryssland bedriver en hård politik mot det östra partnerskapet. Kinas "Made in China 2025"- politik ställer dess stora statsägda företag till säkerhetspolitikens förfogande genom uppköp över hela värdekedjan i strategiska områden som AI, kvantdatorer, maskininlärning och infrastrukturen till framtidens mobilnät 5G.

Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken CSDP har en mängd strukturer, men inget innehåll i dem. Europeiska utrikestjänsten har oklara ansvarsområden, institutionella överlapp och revirtänkande både internt och mot medlemsstaterna. Insatsstyrkor som EUFOR och förband som Eurokåren är för tillfälliga fredsbevarande operationer eller inaktiva.

Det blir en svår utmaning för svensk säkerhetspolitik att aktivera sig. Å ena sidan finns en linje från Kalla kriget om alliansfrihet syftande till neutralitet. Kalla kriget är historia, inte en vägledning för framtidens säkerhetspolitik. Å andra sidan har alternativet som funnits varit att förespråka medlemskap i NATO. Båda alternativen har snabbt förlorat i aktualitet.

För att ta fram nya alternativ behövs en politisk debatt, snarare än en diplomatisk. Kanske om en EU-armé? Nya lösningar under PESCO och kanske om ett mer handfast säkerhetssamarbete inom ramen för EU? Vilka partier kommer att föra fram trovärdiga alternativ?

tisdag 20 november 2018

Bakom Kinas system för social kreditvärdighet


Social Credit System är en bra story, då den fångar upp några av vår samtids rädslor kring informationssamhället, och placerar dem i ett fantasieggande men samtidigt något avlägset land, vars växande inflytande allt mer verkar påverka den västerländska kultursfären. Får vi rätt förståelse av vad som sker i Kina? I artikeln "Bakom Kinas system för social kreditvärdighet" på Medium undersöker jag vad Sesame Credit är och hur algoritmerna påverkar användarnas liv.

lördag 27 oktober 2018

Så vann pessimisterna över optimisterna på internet


Samtidens hippa intellektuella analys handlar om kritik mot internet. Om inte som företeelse, så med hur det ser ut idag. De som är optimistiska om internet och digitaliseringens möjligheter är på reträtt. Hur gick det till när debatten vände? Läs mer i Så vann pessimisterna över optimisterna på internet på Medium.

torsdag 25 oktober 2018

Democracy: development and digitalization

It is now possible to see the panel in two parts of the Why democracy? discussion and workshop online.

Part 1 of the panel:

 

Part 2 of the panel:

 

"E-demokrati på rätt sätt" is available from here.

tisdag 16 oktober 2018

Why Democracy? Workshop in Stockholm

Waldemar Ingdahl will discuss the topic of citizen engagement, decentralization and local self-governance at Ekskäret Klustret on Mäster Samuelsgatan 36 on October 25th between 17:00 and 20:00. Ingdahl will lift topics on e-democracy, e-government, liquid democracy and blockchain in government. Others on the panel are Nikos Sakkas, author of "Democracy Again!", MP Jens Holm, Maria Ottosson of Initiativet and moderated by Vladan Lausevic, journalist.

Why are thousands of Swedes inserting microchips?

Why are thousands of Swedes inserting microchips? Lately, there has been a lot of discussion and media attention internationally regardi...