torsdag 17 juli 2014

Frihet är det bästa ting, även för läkemedel

Lyssna på när Bart Madden talar om sin bok om läkemedel och valfrihet, läs mer här.


Bart Madden on Free To Choose Medicine from Zack on Vimeo.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

tisdag 8 juli 2014

Näthatet, en fråga om gemenskap

Det talas om ofta om näthät. En del går säkert under samma rubrik som nätberoendet, men ett tillräckligt stort och öppet forum kommer att innehålla hemsk mobbning och säkert mycket som går utanför lagens råmärken. Abraham Foxman and Christopher Wolf har skrivit boken Viral Hate: Containing Its Spread on the Internet som beskriver hur nätmobbning och näthat uppstår och kan utvecklas även till fysiska angrepp offline.

Foxman och Wolf talar främst om USA. I Sverige valde vi att inte ha yttrandefrihet utan istället en korporativ modell för mediabranschen där yttrandefriheten bärs av en ansvarig utgivare. Det märks i skillnaden för skyddet mellan publikation och en medborgares sociala medier (fast möjligheten finns genom Myndigheten för radio och TV). "Rätten att bli glömd" som EU tagit fram genom dataskyddsförordningen kommer att påverka frågan ytterligare.

Mest kontroversiellt är att Foxman och Wolf tar upp att anonymiteten på nätet är en av orsakerna till näthatets spridning och föreslår att alla bör kommunicera under sitt riktiga namn. Motargumentet är att det verkar som ett extremt förslag av författarna, men ett sätt att bevara anonymiteten skulle att hantera pseudonymer istället.

Författarna tar fram en bra blandning av åtgärder för att hindra näthatet, som utbildning för att höja kunskapen om de digitala medierna, vilken roll ISPer bör spela med att sätta gränser inom den tjänst de erbjuder och hur gammal hederlig nätetikett kan komma till nytta igen. Juridiken en trubbigt vapen, och polisingripanden för att tysta grupper eller individer online kan sprida sig till andra sammanhang och slå tillbaka.

Återkomsten av etikett och gemenskaper på nätet är nog bästa sättet för att mildra och förbättra problemen till en bra nivå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

onsdag 2 juli 2014

Danah Boyd och myten om nätberoendet

Danah Boyds bok It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens är en viktig läsning för dagens spända nätdebatt. Hon byter fokus till att se internet från tonåringarnas synvinkel, vilket är bra. Det har ofta varit att samhällsdebatten inte sett ungdomarnas motiv eller satt rätt proportioner på vad som sker online, och mest blivit en projektionsyta på vuxnas åsikter om nätet och sociala medier. Då är det lätt att det blir sagan om Rödluvan och Vargen.

Det är ju inte tekniken som drivit på ensam, det handlar lika mycket om djupgående förändringar i samhället i allmänhet. Politikens och institutionernas förändrade roll, och i vissa reträtt, från offentligheten och kränkhetskulturen är bara delvis beroende av de nya medierna. Om en ungdom som blir alltmer övervakad och skjutsad, även online, vilket Boyd pekar ut. Hon har en poäng i att det gör ungdomar mer oförberedda på internets risker. Ungdomar är inte längre 90-talet digitala nyckelbarn.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

måndag 30 juni 2014

DevOps är ett arbetssätt

I små företag är avstånden mellan olika roller korta, vilket ger förutsättningar till bra förståelse för varandras jobb. Då företaget växer sitter människor med liknande arbetsuppgifter/roller nära varandra och skapar metoder för att effektivisera sitt arbete för att snabbare uppnå resultat. Avståndet mellan roller ökar, en utvecklare som arbetar i SCRUM sitter 'långt' ifrån verksamhetsutvecklaren som arbetar med compliance. Finns det ett sätt att behålla närheten mellan roller och samtidigt få fram resultathöjande metoder för stora företag?

Jag förklarar hur det går till i Devops - smörjmedel för succéutveckling i TechWorld den 30 juni 2014. DevOps möjliggör en kultur för att säkerställa att utvecklare, testare etc. har kontakt med den övriga organisationen framförallt med drift, för att sänka ”the wall of confusion” och få ut rätt produkt.

Hur går det till att introducera DevOps i en befintlig verksamhet? I ett svenskt sammanhang är det viktigt att understryka artikelns poäng. DevOps ska inte vara en egen avdelning, skild från utvecklingsarbetet, ungefär lika lite som det finns agila IT-tekniker. Det är inte heller en specifik kompetens eller teknik "vi ser gärna att du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med Puppet". DevOps är ett arbetssätt som förenar organisationen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

lördag 28 juni 2014

Brandskydd för brinnande livet

Image courtesy of [arztsamui] / FreeDigitalPhotos.net

Det finns ett ordspråk som säger att alla bränder är små i början. Ordspråket stämmer, det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem.

De stora kostnaderna i samhället från olyckor är fortfarande vattenskador, inbrott och bränder. De senaste åren har systematiskt brandskydd och ny teknik kunnat minska skadorna, samtidigt som landets befolkning ökar och fler bor i städerna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB uppger att 104 personer omkom i bränder år 2013, mot 112 år 2012, vilket är en fortsatt låg siffra. Under 2012 anger Brandskyddsföreningen att det anmäldes 24.500 brandskador till försäkringsbolagen, att jämföra med 31.400 för 2011. Kostnaderna för brandskador uppgår till knappt 4,6 miljarder kronor vilket ökade från 4,5 miljarder 2001. Avbrottskostnaderna stod för 200 miljoner kronor.

I lägenhet är det vanligast att bränder börjar i köket. I villa är det i eldstaden och skorstenen då askan hanteras fel. De flesta av dödsfallen sker i samband med bostadsbränder. Bostadsbränderna har legat kvar på samma nivå under lång tid, istället för att minska som andra sorters olyckor i samhället. Många av olyckorna kan förebyggas, och skadorna minskas, genom enkla åtgärder. Från och med 2003 är det fastighetsägarens skyldighet att installera brandvarnare. Om fler brandvarnare hade funnits installerade hade många av dödsfallen i bostadsbränderna kunnat hindras.

Den vanligaste anlagda branden sker i skolorna, fortsätter han. Varje fjärde brand är anlagd, mot 90 procent av skolbränderna. Kostnaderna för skolbränderna uppgår till över 500 miljoner årligen. Bränderna är ofta bara toppen av ett isberg av att skolmiljön inte är lugn och trygg. Bilbränder är symboliskt viktiga, särskilt i områden där de utbrända bilvraken står kvar för att ägarna inte forslar bort de. De höjer priset på försäkringarna i området och de boende tappar modet i allmänhet och accepterar även fler bränder. Snarare än fler övervakningskameror som stärker intrycket att det är ett dåligt område, är bra städning ett bra brandskydd.

Att förebygga bränder lönar sig på flera sätt. Mindre skador betyder lägre premier. Många föremål kan inte ersättas med pengar. Skador eller förluster innebär också ett stort mått av obehag och merarbete. Brandskydd är alltså ett gemensamt intresse för både fastighetsägare och boende. Krav på skötsel ger krav på kontroller som utförs av kommunens räddningstjänst.

Systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att arbeta metodiskt med brandskydd så att ägare eller nyttjanderättshavare ska känna till risker, ha kontroll på brandsäkerheten i lokalerna och följa lagen. Tillräckligt stora verksamheter ska upprätta en dokumentation över vilka som hanterar brandskyddet. De ska också hålla med brandsläckningsutrustning. Personal ska hållas uppdaterad om risker och brandskydd för att kunna agera vid en brand.

Brandskydd byggs in i fastigheter genom Boverkets regler, med bl.a. självstängande dörrar, krav på ventilation eller sprinklers i lägenheter till äldre. Larmnätens kommunikation sker alltmer över internetförbindelse eller privata nät med TCP/IP-kommunikation. Det är mycket billigare att använda internet än ett tillägnat system. Därför blir IT-säkerhet en viktigare del även av brandskyddet, så att inte hackare kan slå ut eller manipulera larmet. Det gäller också att nå ut med kunskap till grupper som kan vara svåra att nå som invandrare, missbrukare och de mycket gamla.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intressant

torsdag 19 juni 2014

Battling the botherders

Transparency and cooperation are the key to tackling the hackers using infected computers to commit cybercrime. In Spiked! June 18th 2014 I write Botnets: a serious threat to the web regarding this threat to the internet. Unfortunately, security flaws are often stockpiled for later use. Are the botnets a part of the new Cold CyberWar?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 18 juni 2014

Framtidens skogsbruk i förändring eller balans?

Jag skriver om skogsnäringens framtid i Dagens Industris bilaga Framtidens skogsbruk för hållbar tillväxt av den 18 juni 2014.

Läs mer om:

  • Biobränslen - en växande energikälla I dag kommer mer energi från biobränslen än från olja, vattenkraft och kärnkraft. Skogen har blivit en viktig energikälla. Kan den vidareutvecklas?
  • Den uppkopplade skogsmaskinen Modernt skogsbruk är automatiserat. Hela kedjan från inventering av bestånd, planering av avverkning, avverkning och logistik är datoriserad. Den utvecklingen var inte given.
  • Värdesatt skog vårdas för hållbarhet Skogsvård handlar om krav på både produktion och miljö, och att finna rätt balans mellan dem.
  • Viltvård i balans för människa och skog Skogsvård, viltvård och naturvård har delvis olika mål, som kan vara varandra till gemensam nytta med ett mått av framsyn.


söndag 15 juni 2014

Robotrevolutionen befriar människorna


Regeringen har sin arbetslinje, men inte en tydlig politik för hur nya jobb ska uppstå i automatiseringens spår. I SVT Opinion den 15 juni 2014 skriver jag om att Robotrevolutionen befriar människorna.

Det är dags att börja erkänna hur omvälvande förändringen kan blir, utan att förfalla till Ludditernas felslut (alla jobb tar slut) eller att överdriva hur snabbt automatiseringen går. Frågan är om Foxconn verkligen kan klara av den stora skala de uppgett? South China Morning Post tror inte det är möjligt.

Det blir svårt utbilda bort problemet, och se över vilka yrken som får draghjälp. Automatiseringen slår väldigt mycket bredare än många förutsett. Nya jobb kommer att utvecklas, det är bara att de kommer se annorlunda ut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

lördag 14 juni 2014

Digitalismen, finns det en internets ideologi?

Pelle Snickars har skrivit boken Digitalism - när allting är internet som jag recenserar i Corren den 14 juni 2014 i Internet efter revolutionen. Samhällsdebatten går nu ifrån synen på internet som ett slags allomfattande begrepp, vilket väcker många nya frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

fredag 13 juni 2014

Logistikkonsult från rådgivare till vägvisare

Industrin arbetar med höga krav på flexibilitet och kostnadseffektivitet, även om transporter ska gå till avlägsna platser. Därför sköts allt oftare logistiken av en tredje part, som samordnar transporterna eller svarar för fysisk lagerhållning och administration.

Logistik handlar om att utveckla flöden. Försäljning i parti och minut behöver optimera varuhanteringskedjan för att minska tiden från upptäckten att en vara håller på att ta slut till leverans. Här behövs tjänster för att förbättra inköpsrutiner, lagerprocesser och IT-system.

Logistikterminaler riskerar att bli flaskhalsar i kedjan, den plats där hanteringen stannar upp, därför att kapaciteten att hantera och omlasta inkommande varor inte räcker till. Motmedlet är att kunna göra pålitliga prognoser för när en hög toppkapacitet behövs, hålla en flexibel bemanning för de tillfällena och kunna analysera bakåt i kedjan för att hålla en jämn kapacitet som möjligt.

Tillverkningsindustrin arbetar för att minimera spill, hålla rätt mängd insatsvaror och färdiga produkter i lager samt för att förbättra leverans till kund.

Det behövs ett ömsesidigt förtroende för att logistiksamarbeten ska kunna fungera väl. Nordisk Logistikbarometer 2013-14 anger att 75 procent av köparna anser att utveckling av ett partnerskap är avgörande för att kunna stärka sin konkurrenskraft, fast av dessa såg bara 35 procent sin egen huvudleverantör av logistik som en partner.

Fler kunder söker en konsult som har erfarenhet på flera områden och kan ta fullt ansvar för genomförandet, förutom att vara bollplank. Det är svårt att få överblick på de specialiserade uppgifterna, från strategisk logistik med flödesanalys till den operativa logistik på inköp och lager.


Sourcing, var det är bäst att producera ur en logistisk synvinkel, har blivit en viktig tjänst med globala produktionskedjor. Genom hela kedjan behövs transparens och möjligheten att kunna följa transporternas väg. Helhetssynen stöder miljö- och hållbarhetsarbetet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Min blogglista

Twingly Rank

Twingly BlogRank

PageRank

PageRank Checker

NetworkedBlogs

Bloggintresserade

Knuff

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Map

Topblogarea

Vetenskap bloggar

BlogPing

bloggping

Bloggar

Bloggar - Topplista

BloggRegistret

BloggRegistret.se

Bloggfavoriter

Commo

Blogg

Svenska sajter

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

Ping Frisim

Pinga Frisim

Creeper

Creeper

MediaCreeper

MediaCreeper