måndag 24 maj 2021

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?


E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättning på ungefär lika mycket som järnmalms- och papperstillverkarna. Läs mer om den nya publikidrotten i Slussens Tidning på E-sport Hemester Hobby I Brand. Nu Kan Du Välja Spel.

tisdag 18 maj 2021

Säkra brädspel i Covid-19 pandemin – galet utbud på webben genast

Säkra brädspel i Covid-19 pandemin. Det håller uppe både humöret och intresset. Covid19- isoleringen behöver inte betyda att du tappar kontakten med vänner och bekanta. Däremot måste kontakterna på webben ha en struktur för att kunna fungera över videolänk. Läs mer i Slussens Tidning Säkra brädspel i Covid-19 pandemin – galet utbud på webben genast

söndag 9 maj 2021

Innovationen avtar i framtiden?

Samtiden är i en nedgång för innovation på flera viktiga områden. Det finns områden som är undantag, men i mycket beror uppförsbacken på några grundläggande faktorer. Det är skilt från tanken allt som är värt att uppfinna redan skulle vara uppfunnet, utan handlar om förutsättningar och incitament. Det är alltså faktorer som kan förändras.

Innovationer som virtualisering och användning av proxyservrar har varit en välsignelse för forskning, utveckling och produktion, men de har också specifika hårdvaru- och programvarukrav som kommer med sina egna problem. Det är svårare att identifiera områden där teknik kommer att förbättra affärsfunktioner, och utforma en procedur för ny och befintlig personalutbildning. Det finns en hel del att övervinna i tids- och språkbarriärer, hantera datatillgänglighetsfrågor och spendera energi på intern politik.  En av paradoxerna i vår tid är det faktum att när tekniken växer verkar produktiviteten i de flesta branscher avta, och det påverkar även innovationen. Det uppfattas annars kannibalisera på tidigare produkter.

Innovationskulturer som ger utrymme för experiment, tolererar misslyckande och uppmuntrar en viss nivå av autonomi som är uppbackad med individuell ansvarsskyldighet blir mer sällsynta. Det särskilt inom akademin.

Dataintegritet blir en viktig fråga när vi går över till den digitala tidsåldern. Det kan skaka konsumenternas förtroende men har lett till fler och mer svårtillämpad compliance vilket ännu mindre öppnar för innovation.

Varje typ av framsteg kräver en period av anpassning. Detta gäller särskilt med teknik.

Det finns mycket riskaversion i samtiden men även av en toxisk positivitet, som förhindrar att problem inom innovation påtalas.

Om räntan, priset på pengar, är noll idag så måste alla vinster ligga i framtiden. Då investerar det i innovationer som går i FoU i årtionden utan att öka sin effektivitet. I en bransch som varit beroende av billiga krediter och hypecykeln, blir förstås utvecklingen mycket svårare när den inte lever upp till förväntningar som inte är anpassade till verkligheten. Det blir också svårare för kunder, konsumenter och politiker att avgöra vilken forskning som egentligen fungerar. Därför borde fokus ligga på resultaten, inte på tekniken i sig.

torsdag 15 april 2021

Avoiding risk or catching opportunity?

An event at Epicenter Stockholm on World Innovation Day about how to find options for technological and business innovation, centering on the proactionary principle.

lördag 20 mars 2021

Europe between zombie companies and toxic positivity

The increase in zombie companies, the fact that state budgets run large deficits even in booms and weak productivity increases in business were problems in Europe even before the pandemic. Rarely, however, has optimism in the financial markets been as great as it is now. What does it depend on? Read more in the article Europe between zombie companies and toxic positivity in Opulens Global.

“We need to get off of all of these subsidies at some point — otherwise, we’ll have a zombie economy” - Carl Bildt, co-chairperson for European Council on Foreign Relations.

söndag 14 mars 2021

Giftig optimism - dosen avgör


Går det att vara för optimistisk? Det beror på hur optimism ser ut. Om dosen är tillräckligt stor får i stort sett alla ämnen en viss giftig påverkan. 

Termen "toxisk positivitet" avser när man fokuserar positiva känslor och avvisa allt som kan utlösa negativa känslor, som rätt sätt att leva livet. Det är dessutom kopplat till att man inte vill se annat än optimism hos andra.

Det finns, som den här artikeln i Insikt och frihet skriver, en hel del problem med denna giftiga optimism. 

I miljöer där samtiden offras för framtiden så blir det svårare för frågeställningar om en åtgärd eller omgivningens riktning bli svårare att ställa. Den kortsiktiga önskningen att må bra kan snabbt bli negativ, då man inte släpper fram de problem som behöver lösas. I riskabla miljöer är den sortens tänkande vanligt.

Tyvärr kan ja-sägare ofta tolkas som optimistiska och framåtblickande. Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, berättar i en intervju för Kollega, att det finns olika sorters ja- och nej-sägare. 

BBC Worklife tar upp ett alternativ till giftig postivitet, tragisk optimism, ett mellanting där vi tillåter oss att se svårigheter och negativa utvecklingar, men istället för att låta dem krossa vår inställning, så ger svårigheter och utmaningar oss en möjlighet att lära.

lördag 13 mars 2021

Europa mellan zombieföretag och toxisk positivitet

Ökningen av zombieföretagen, att statsbudgetar går med stora underskott även i högkonjunkturer och svaga produktivitetsökningar i näringslivet var problem i Europa redan före pandemin. Sällan har dock optimismen på de finansiella marknaderna varit så stor som nu. Vad beror det på? Artikeln Europa mellan zombieföretag och toxisk positivitet undersöker dess skillnader i Opulens Global.

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...