tisdag 28 juli 2015

Bidöden avblåst?


Sedan ett tiotal års tid har det med jämna mellanrum skrivits i media om bidöden. Colony Collapse Disorder handlar att bina skulle vara på väg att dö ut. Jag har också tagit upp frågan vid några tillfällen och allteftersom tiden gått så har siffrorna på att varje vinter skulle döda 20-40 procent av bisamhällena verkat underliga. Tappar man runt 30 procent av något varje år så är man snart nära noll, men sedan debatten rasade som hårdast för några år sedan så är antalet bin och bikupor större än någonsin

Säldöden, skogsdöden, bidöden... de finns ett mönster i de här berättelserna. John Entine skriver om hur miljörörelsen arbetar med miljökatastrofen som vapen. Till en början handlade bidöden om att peka ut genmodifierade grödor som orsaken. Det går mode även i larm, så nu är det mer populärt att peka ut farliga kemikalier istället, det vill säga neonikotinoiderna.

EU ska nu i år omprova sitt förbud av neonikotinoider, så det kan vara bra att basera beslutet på fakta den här gången. President Obamas utredning om neonikotinoider nu senast i maj var mycket mer försiktig, än EUs förbud.

Det är viktigt att lyfta fram studien "The Market Response to Bee Disease" som Randal Rucker och Walter Thurman skrev. De pekade ut hur biodlarna kunnat möta nedgångar i antalet bin tidigare, enkla saker som att dela på ett bisamhälle och köpa en ny drottning så att får två friska samhälle istället för bara ett. Biodlarna har kunnat möta förändringar med tillgång och efterfrågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

lördag 25 juli 2015

Fokus Skogsbruk

Modernt skogsbruk är automatiserat. Hela kedjan från inventering av bestånd, planering av avverkning, avverkning och logistik är datoriserad. Den utvecklingen var inte given. Den uppkopplade skogsmaskinen

Skogsvård, viltvård och naturvård har delvis olika mål, som kan vara varandra till gemensam nytta med ett mått av framsyn. Viltvård i balans för människa och skog

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

fredag 24 juli 2015

Fokus Förpackningar

Rätt förpackning är lika mycket en fråga om att finna en heltäckande lösning för ledtiden som av rätt material. Den osynliga revolutionen

Förpackningar är inte bara ett skydd för varan. De ger en försäkran till köparen om varans värde och identitet. Från omslag till informationsbärare

RFID är en teknik för att kunna spåra och identifiera ett föremål. Den också bli ryggraden för att koppla upp föremål mot ett ”sakernas internet”. Den uppkopplade förpackningen ger ny kunskap om varans värde

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

torsdag 23 juli 2015

Fokus Logistik

Kunderna vill ha fler alternativ när de handlar online. Det ger nya logistiska utmaningar för branschen att möta med öppenhet och tillgänglighet. Logistiken binder samman e-handelns kanaler

Den direkta konkurrenten till godstrafiken på järnväg är lastbilen. Järnvägarna kan komma tillbaka genom att fler transporter kombinerar olika trafikslag för bästa effektivitet. Godstrafiken växlar in på nytt spår

Pris, tidsprecision och transporttid är fortfarande viktigast vid val av transport. Transportlösningar måste vara effektiva och genomtänkta och minska både kostnader och miljöpåverkan. Gröna transporter i teknik och tanke

Sjöfarten är det viktigaste transportslaget globalt och när hamnens betydelse som knutpunkt för transportslag ökar blir dess betydelse för miljön viktigare. Hamnen – logistikens gröna knutpunkt

Hur en vara kommer fram dit den ska i rätt tid är en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Effektiv logistik kräver planering och digitaliseringen kan öppna för mer improvisation. Planering ger effektiv logistik

Konsulter ger flexibilitet, men med allt mer komplicerad logistikflöden efterfrågas de mer som partners än som specialister. Konsulten – från rådgivare till vägvisare

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

onsdag 22 juli 2015

Fokus Samhällssäkerhet

Det finns ett ordspråk som säger att alla bränder är små i början. Ordspråket stämmer, det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. Brandskydd för brinnande livet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Myndigheten utför ett mycket brett uppdrag av samordning mellan kommunala räddningstjänster och statliga myndigheter, internationellt arbete vid humanitära katastrofer, samt utbildning för krisinsatser. Brandskydd är samhällsskydd

När man är medveten om riskerna är det lättare att undvika farorna, men om branden börjat gör enkel släckningsutrustning skillnad. Brandskyddet i hemmet och på internet

Forskare har uppskattat att år 2000 var 25 procent av all information i världen digital. I dag beräknas 98 procent av all information finnas på internet. Big Data – nätets guld?

Är integritet en föråldrad kvarleva på internet, där vi försvinner i mängden? Den som inte har gjort något fel har väl inte heller har något att dölja? Riskerar användarna att skada möjligheterna att bygga upp effektiva nya tjänster som kan göra stor nytta för många? Är glömska det bästa skyddet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Intressant

tisdag 21 juli 2015

Fokus Vård och Omsorg

Vetenskapens fördjupade kunskap om livets minsta byggstenar öppnar för nya läkemedel. Tre intressanta forskningsområden ger goda förhoppningar inför en näraliggande framtid. Nya kroppsegna läkemedel under forskning

Vi är alla lite sjuka på olika sätt, men det är inte säkert att vi lider av det idag. Screening kan hitta sjukdomar vi inte kände till i tid. Tidig koll ger kontroll

Verksamhetssystem höjer kvaliteten i processerna. Systemen används inom äldreomsorgen, vårdboenden och hemtjänsten för att hjälpa personalen att skapa en kvalitativ dokumentation.

Hanteringen av patientjournaler är strikt reglerad i lagar och föreskrifter. Informationstekniken erbjuder stora möjligheter att hitta värdefulla data i journalerna, kan integriteten skyddas? Patientjournalen – arbetsverktyg för vem?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

måndag 20 juli 2015

Fokus Forskning

Forskarna pusslar ihop material med nya egenskaper atom för atom. Keramer är ett viktigt område där materialvetenskapen stöps om. Materialforskningen i ny form

Rymdteknik är ett vitt begrepp som innefattar en rad olika teknikområden som också används i tillämpningar på jorden. Rymden redo att lyfta

Metallers egenskaper och struktur kan i dag omvandlas med stor exakthet på atomnivå. Koppar kan formas till trådar som är tusentals gånger tunnare än ett hårstrå. Material under utveckling

Nanovetenskapen, kunskap om material på atomnivån, är ett av de viktigaste forskningsområdena just nu. Kan den komma till sin rätt? Nanoteknik – materialets minsta byggsten

Samverkan är viktigt för forskning och näringsliv i Norden såväl som i Sverige. Hur ser samarbetet ut för dem som haft möjlighet att se båda sidorna? Forskningssamverkan vidgar vyerna

I takt med att miljöhotet växer sig allt större spirar nya idéer och innovationer, senast i raden är el från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Svenskt havskraftverk levererar snart el till brittiska hushåll

Professor Erwin Laure arbetar som föreståndare vid KTH:s avdelning High Performance Computing and Visualization (HPCViz) och chef för superdatorcentret PDC. Från data till information

Forskningen försöker att bättre förstå de biologiska faktorerna bakom sjukdomar för att utveckla mer exakta och anpassade behandlingsformer. Life science, från hantverk till industri

Att nyttiggöra sina forskningsresultat så att de bidrar till förändring i samhället är ett mål som driver många. För att ens idé ska komma så långt krävs ett samarbete med många aktörer, och viktigt är att skydda sin idé på bästa sätt. Skydda din idé

Innovativa metoder för dna-analys innebär att medicinska tester som tidigare genomförts med biopsi i stället kan genomföras med ett enkelt blodprov. Blodprov ersätter fostervattenprov

Mellan 30 och 40 procent av alla barn utvecklar någon form av allergi. Banbrytande ”allergivaccin” förebygger allergi hos spädbarn

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

söndag 19 juli 2015

Fokus Gruvindustrin

Allt mer malm bryts i gruvorna på Nordkalotten. Goda transporter och effektiv logistik är viktiga förutsättningar för att kunna exportera malmen. För det krävs nya investeringar och samarbete. Effektiv logistik avgörande för gruvnäringen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

lördag 18 juli 2015

Fokus Almedalen

Vad händer under politikerveckan i Visby? Här är några av höjdpunkterna. Ett urval av de viktigaste arrangemangen.

Regeringens politik, förändringar i demografin och ny teknik påverkar förutsättningarna för vård och omsorg. Hur kommer det att diskuteras i Almedalen? Turbulenta tider för vård och omsorg.

Osäkerhet i omvärlden och nya förutsättningar från det försvarspolitiska beslutet styr debatten om försvars- och säkerhetsfrågor i Almedalen. Ny hotbild kräver nya former av samverkan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

fredag 17 juli 2015

Greece and Grexit

I am interviewed by Café Babel the European Magazine on the euro, the latest developments in Greece and Grexit. Read more about it in Agreekment: Mal keine deutsche Sicht auf den Griechenland-Deal.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Twingly Rank

Twingly BlogRank

NetworkedBlogs

Bloggintresserade

Knuff

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Map

Topblogarea

Vetenskap bloggar

BlogPing

bloggping

Bloggar

Bloggar - Topplista

BloggRegistret

BloggRegistret.se

Bloggfavoriter

Commo

Blogg

Svenska sajter

SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen

Ping Frisim

Pinga Frisim

Creeper

Creeper

MediaCreeper

MediaCreeper