onsdag 3 november 2010

Cold times ahead

I write in the Brussels Journal of March 6th, 2006 about the Cold times ahead: energy policies leave Sweden in the dark.

Is Sweden a good example of sustainable economic growth and how to move beyond dependency on oil, or are the present policies in fact causing an energy crisis?


Skicka en kommentar

Oansenlig statuskonsumtion

Millennieskiftet var varumärkets storhetstid. Stora företagsloggor signalerade att bäraren av ett plagg hade vissa värderingar och även ...