onsdag 27 april 2011

IT-forensikens möjligheter

IT- forensiken erbjuder rättsväsendet nya möjligheter till goda förundersökningar. Kriminaltekniken är en förutsättning för rättssäkerheten.

Hur skyddas rättssäkerheten bäst? Finns det problem med strukturella metodfel inom IT- forensiken? Vilka förväntningar kan vi ha på IT- forensiken och vilka är teknikens gränser? Vilken information kan återskapas? Var gör den bäst nytta? Vad innebär breddningen från dataintrång och datorbedrägeri? Några bra fallstudier som företag har nytta av tas upp i föredraget.

Den 12 maj håller jag tal på temat IT-forensik hos Dataföreningen Syd i Malmö. Läs mer om agendan och hur du kan anmäla dig på konferensens hemsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...