tisdag 24 december 2013

Öppen data öppnar vägen för internet of things

Öppna data innebär att användare, företag och organisationer öppnar sina databaser och gör sitt data tillgängligt för vem som helst. Tanken är att öppen data bidrar till nya innovativa idéer och företag som i sin tur öppnar sitt data och föder mer innovation. I Sverige är det regeringens expertgrupp, E-delegationen, som ska stödja utvecklingen av öppen data från offentliga som kommersiella källor.

För att system ska kunna föra över data behövs ett API (Application Programming Interface), ett regelverk som bestämmer hur två olika program kan kommunicera. API:er används även för att datorers operativsystem ska kunna tala med hårdvara, som en skrivare. När företag och myndigheter publicerar sina API kan andra användare börja ta emot den data de sänder.

Tanken att föremål ska kunna förses med datakraft för att kunna lagra information har funnits sedan internets början. Det var först genom World Wide Web som tanken att det skulle finnas en människa med i datakommunikationen slog igenom. IP, internets protokoll för kommunikation, har nu blivit standard även när föremål kommunicerar. Öppen data kommer att spela en viktig roll för att smarta föremål ska kunna kommunicera.

Kommunikation mellan föremål kan ske genom RFID, en teknik för att läsa information på avstånd genom transpondrar och dataminnen som kallas för taggar. Säkerheten i systemen har varit ett problem, risken finns att känsliga och farliga föremål blir hackade.

Operativsystemet Contiki är utvecklat för att inbyggda system med mycket begränsade minnesresurser till en nätverksanslutning, som för att styra ett trådlöst sensorsystem via internet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

lördag 21 december 2013

Lär dig tala kemofobi

Fakta sparkar!
Hårda fakta, vetenskaplighet och försiktiga slutsatser verkar tyna bort när det gäller studier om kemikalier i miljön. Det finns ett språkbruk att se upp för i vissa forskningsstudier som uttrycker att forskaren har dåligt på fötterna och istället försöker tala till mediernas och allmänhetens kemofobi.

Det handlar om ordval som att studien "kopplar till" eller "antyder" ett problem, eller att resultaten är "i linje" eller "pekar i samma riktning" som någon annan föga imponerande studie eller en teori. De orden blinkar som fyrtorn att forskaren har ett svagt statistiskt samband och troligen även att studien har en för liten testgrupp för att säga något av värde. Bara att det finns andra studier som ger konsekventa resultat betyder inte att studien i fråga är bra.

Forskarna anger ofta risken som relativ risk för att något otrevligt ska inträffa om man utsättes för en kemikalie. De jämför försöksobjekt (oftast råttor, mer sällan människor) som fått i sig relativt mycket kemikalier mot grupper som inte utsatts för kemikalien eller relativt lite. Om gruppen med hög exponering verkar uppleva mer krämpor har forskarna rapporterat ett samband mellan substansen och de krämpor som upptäckts, och försöker sedan att uttrycka det numeriskt (som ett siffervärde).

Då gäller det att hålla ordning på vad riskförhållandet uttrycker. Riskökningar på under 50 procent har en troligen en sammanblandning av effekterna där riskfaktorn hänger samman med andra faktorer. Det går inte att fastslå vad som är orsak och vad som är verkan och resultatet kan lika gärna vara en statistisk slump som att förutsättningarna forskaren ställde upp för testet slår igenom. Störfaktorer rapporteras dock sällan i media.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Intressant

torsdag 19 december 2013

Arbeta stående och bränn kalorier?

Det är intressant att se hur tanken på att man skulle förbränna mer kalorier genom att arbeta stående ofta kommer upp. En sittande livsstil förbränner mindre kalorier än en något mer aktiv. Det har ofta effekter som påverkan på insulinkänsligheten och nivån av HDL-kolesterol. Men att bara stå vid ett skrivbord?

Studien från ergonomerna på Cornell som föranledde tanken om den stående fettförbränningen gör inte gällande att det är att stå och arbeta som är poängen, snarare att regelbundet röra på sig.

Det finns tyvärr en hel del arbetsskador som orsakas av stående arbetsmoment med blodcirkulationen, ont i fötterna och vår tids stora nemesis: ryggsmärtorna. Det är oroande att studier funnit att risken för åderförkalkning är förhöjd elva gånger vid kontinuerligt stående. Fråga ett butiksbiträde om hur det är att arbeta stående.

Människan är lite dåligt utformad för att vara stående lång tid. Titta på en staty och fundera var kroppens tyngdpunkter sitter. Att vi är dåliga på att stå är skälet till att vi gärna sätter oss i tid och otid. Människors finmotorik är bättre när vi sitter ned, jämfört med när vi står.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

onsdag 18 december 2013

Rymdsonden Gaia ser stjärnan i det blå

Rymdsonden Gaia ska skapa en 3D-karta över Vintergatan – men också över ännu outforskade galaxer. I Nyhetsmagasinet Fokus i nummer 50 2013 En guide till galaxen beskriver jag ett av de viktigaste projekten för rymdorganisationen ESA. Vad kommer rymdsonden kunna lära oss om stjärnor och planeter?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

torsdag 12 december 2013

Rätt resa är ett helt företag

Företagsresor är en ordentlig investering för näringslivet. I takt med att IT har ändrat förutsättningarna för resandet så har även konferensbranschen omvandlats. Effektivitet efterfrågas. Konferenser är alltmer en plats för nätverk än för traditionella föreläsningar. Läs mer i Svenska Dagbladets bilaga Företagsresor, destination affärer från den 11 december 2013.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

måndag 9 december 2013

Ett säkrare samhälle förebygger risker

Vad är ett rimligt arbete med säkerhet? Hur förebygger vi risker? I Svenska Dagbladet den 8 december 2013 medföljer bilagan Ett säkrare samhälle - forum för vitala samhällsfunktioner. I bilagan har jag skrivit följande artiklar:

  • Delad risk är lättad risk. Försäkringar blir en allt viktigare del av samhällets krishantering genom att ge incitament till företag och privatpersoner att arbeta förebyggande mot att skador inträffar.
  • IT-säkerhet, att laga nätets maskor. När vårt digitala beteende förändras, så förändras även hoten. Digital krishantering litar till både teknik och samarbete för att ge användarna ett säkert nät.
  • Stulen identitet.
  • Om krisen kommer... Krishantering måste se till flera faktorer och underlätta för samarbete mellan många parter. Ansvarsfördelning och riktad information förebygger.
  • Samverkan bemöter krisen. Samverkan mellan myndigheter och medborgarens egna ansvar löser kriser i en allt mer komplex värld. Jag intervjuar försvarsminister Karin Enström.
  • Egna förberedelser och återbetalning.
  • Förberedd på det oväntade.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag 4 december 2013

Framtidens IT-jobb kräver både bredd och spets

Automatisering och offshoring förutses ta många it-arbetstillfällen, men vilka roller påverkas? Och vilka nya skapas?

Läs mer om framtidens arbetsmarknad och vilka kompetens som krävs i min artikel Framtidens IT-jobb kräver både bredd och spets i TechWorld den 4 december 2013. Du som är uppdaterad på informationssystem har ett viktigt försprång vad det gäller att behålla jobbet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

tisdag 3 december 2013

Uppe för nattjobb


Nattarbete kan vara viktigt för att få jobbet gjort och blir allt vanligare i IT-branschen. Då gäller det att tänka på sina rättigheter enligt avtalet och se till att man skyddar den egna hälsan.

I artikeln Uppe för nattjobb skriver jag om de nya utvecklingarna på arbetsmarknaden och frågar forskare vad som händer om man får för lite sömn. Hur påverkas kroppen och psyket? Ladda ned tidskriften Inblick IT&Telekom från Unionen och läs vidare på sidorna 6-7.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommer Kina att behärska framtiden genom AI-ledarskap?

Data är informationssamhällets olja, där det tidigare populära begreppet ”Big Data” används för att beskriva de ökade mängderna, variati...