onsdag 22 maj 2019

Biologiska mångfaldens dag är värd att fira!

Värd att skydda?
I dag den 22 maj är det den biologiska mångfaldens dag, den är utlyst av FN för att uppmärksamma artrikedomens betydelse. På Warp Voyager kan du läsa Optimism på Biologiska mångfaldens dag om att det tvärt emot mediernas rapportering finns skäl att se optimistiskt på framtiden när det gäller världens biologiska mångfald.

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...