tisdag 24 december 2019

Utmaningar för 2020-talet: Finanskrisen


Den avgörande faktorn för 2020-talets utveckling är skuldsättningen i världen. En finansiell kollaps är en global katastrofrisk, som kan skada civilisationens utveckling på lång sikt, och vars sannolikhet att inträffa är alltför hög. Läs mer i Utmaningar för 2020-talet: Finanskrisen på Medium.

Transhumanism och Posthumanism, framtidens filosofi

Transhumanism och posthumanism, är det framtidens filosofi? Vilken syn kommer mänskligheten att ha på teknik, samhälle och natur? Står ...