tisdag 11 februari 2020

Coronaviruset och problemet Linda


I en miljö präglad av osäkerhet, ofullständig och ofta felaktig information, hur bör man agera? Coronaviruset ger ett utmärkt tillfälle att tänka på risk och osäkerhet. Läs mer om pandemier och riskhantering på Medium i "Coronaviruset och problemet Linda".

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...