onsdag 1 april 2020

Åldrande, transhumanism och samhälle hos Smartass-podden


Waldemar Ingdahl gästar Smartass-podden och samtalar i avsnitt 25 med Nicholas Fernholm om åldrande, biohacking och transhumanism.Artikeln om Coronaviruset som nämns i poddens inledning är Coronavirus dags att få panik.

Det finns troligen inte ett skäl till åldrandet, det är ett komplicerat samspel av medfödda faktorer som påverkas av miljön. En del studier uppfattar inte någon bortre gräns för åldrandet.

Kartläggningen av det egna generna är inte så pålitlig i nuläget.

I dag är mer än 90 procent av alla som dör i Sverige äldre än 65 år, men mindre än 1 procent av befolkningen blir 100 år eller äldre. Det stora flertalet dör före det i hjärt- och kärlsjuk­domar, cancer och kroniska degenerativa sjuk­domar som t.ex. Alzheimers. Många äldre är multisjuka i dessa. En viktig faktor som påverkar är ett gemensamt ursprung i människokroppens åldrandeprocess, en process av slitage som sker på molekyl- cell-, organ- och organism­nivå.

I dag lever allt fler i 90 år eller mer. Uttrycket den fjärde åldern myntades på 80-talet för att beskriva de utmaningar som de riktigt gamla möter.

Här beskrivs hur den amerikanska debatten om pensionssystemet gick från att definiera individuell hälsa till kronologisk ålder och jämställa det med dålig hälsa.

Hälsan är mycket bättre bland de flesta äldre idag. Professor Ingmar Skoog vid Centrum för åldrande och hälsa på Göteborgs universitet talar om att “70 är det nya 20

Många individer är oförberedda på riktigt hur gamla de kommer att bli, vilket förstås påverkar pensionerna. I det svenska systemet är pensionsutbetalningar extra höga de första åren efter att man gått i pension, för att sedan sjunka. Om man sedan ska leva i 25- 30 år till efter pensionen behövs inte bara en långsiktig plan, utan förståelse av att behoven kan bli mycket annorlunda i slutet av den perioden.

Kraven på bostäder kommer att förändras med en åldrande befolkning. En del är också oförberedda på livsstilsförändringarna vid hög ålder, som stigande alkoholskador visar.

Är åldrande en sjukdom? Det ställer svåra frågor till sjukvården, då den är griper in först när den märker av symtom och begränsar sig till dessa. Den är anpassad till att laga benbrott, inte för att se över sjukdomar som utvecklas över tiden. Patienten märker inte utvecklingen, men den går att mäta medicinskt. Kroniska och åldersrelaterade sjukdomar kan då screenas, lindras och bromsas långt före att de blivit märkbara, med tidigare diagnoser. Åldrandet kan vara sjukvårdens klimatförändring.

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...