lördag 17 mars 2012

Bli hundra år gammal med Sonia Arrison

Vill du bli hundra år gammal? Svaret beror säkert på hur frisk man är vid den åldern. De som fyllt 85 år löper 50 procents risk att drabbas av allvarliga fysiska och mentala funktionsnedsättningar. Risken att drabbas av Alzheimers sjukdom fördubblas vart femte år efter att du fyllt 65.

I Svensk Tidskrift den 16 mars recenserar jag boken 100+ av Sonia Arrison. Läs mer i artikeln Den ökande livslängdens utmaningar. Arrison ger mycket grundläggande introduktion till frågan om åldrandet, men hon är tunn på att beskriva vilka frågeställningar som åldrandet innebär för samhället och vilka förändringar en åldrande befolkning medför.

Vilka effekter får det att kvinnor nu skjuter upp sitt barnafödande? Förstföderskorna i Oscars församling i Stockholm är numer i medel 38 år. Det är högst, men inte fullt så extremt. Hur viktigt blir det att frysa in ägg? Arrison berör frågan, men gräver inte djupare.

Likadant med frågan om hur egentligen reaktionerna kommer att bli på de nya medicinska behandlingarna och procedurerna. De kommer att kräva mycket av den medicinska personalen, men läkarkåren är snarare pressad till att sätta kostnadsläget för den som betalar i första rummet snarare än patientens välmående.

Om något är min kritik av 100+ är att den inte riktigt utforskar svårigheterna och möjligheterna kring att människor lever allt längre. Fast som introduktion fungerar den bra.


Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...