fredag 5 juli 2013

Det goda giftet

Gift har länge botat. Det är inte en slump att symbolen för läkekonsten är en orm som ringlar sig runt en stav, då läkare länge tömt giftormar.

Det är dosen som gör giftet. Idag så finner forskarna alltfler gifter i naturen som kan användas till läkemedel, här är några av de mer uppseendeväckande fynden.

Huachansu är ett medel som läkare i Kina länge utvunnit ur paddors giftiga skinn för att behandla cancer i lever, lungorna, tjocktarmen och bukspottskörteln. Nu testar Anderson Cancer Center i Houston medlet.

Aggrastat är ett medel som företaget Merck konstruerat från sandrasselhuggormens gift. Giftet påverkar blodkropparna, men istället för att orsaka inre blödningar stoppar aggrastat hjärtinfarkter.

Gilamonstret har visat sig vara en välsignad ödla för dem med typ 2 diabetes. Ur giftet har Byetta, ett konstgjort protein, framställts som hjälper kroppen med insulinet.

Det finns många arter av näsgropsormar i Amerika, och i Brasilien är de ett problem för plantagearbetarna. Forskare upptäckte att arbetarna ofta led att fallande blodtryck efter ett bett. Ur giftet har det gått att framställa capoten som kan behandla högt blodtryck.

Fortfarande finns det en hel del för forskningen att upptäcka i naturen, så det finns gott hopp om nya genombrott de närmaste åren.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...