torsdag 18 juli 2013

Dinosaurien som ville vara katt

Ed Yong berättar om den lilla dinosaurien Pakasuchus kapilimai, en avlägsen släkting till våra dagars krokodiler. Under Krita-perioden sprang den och jagade på superkontinenten Gondwana (där Tanzania ligger i våra dagar) och hade många drag som påminde om ett däggdjur. Pakasuchus hade tänder med olika funktioner, precis som vi människor har. Krokodiler har bara en sorts tänder.

Den lilla dinosaurien hade långa ben och mindre benplattor, vilket var en anpassning till det liv den levde. Pakasuchus jagade små villebrå, ungefär som en katt, och den var nästan i kattens storlek. Var det en krokodil som ville vara katt? Det är en utmaning för vår tidigare bild av dinosaurierna.

Evolutionen frambringar många olika mutationer, som kan lyckas olika bra i olika miljöer. Två djur som liknar varandra behöver inte vara släkt, utan kan ha utvecklats under liknande förhållanden. Precis så utvecklades både Pakasuchus och kattens förfäder, fast med en lång tid emellan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...