söndag 14 juli 2013

Harald Cramér, den statistiska teorins jätte

Det internationella Cramérsymposiet hålls för att uppmärksamma Harald Cramér (1893-1985). I en biografisk artikel i Journal of the Royal Statistical Society kallas han för en av ”den statistiska teorins jättar”.

I början av 1900-talet var matematik ett mycket aktivt forskningsområde vid Stockholms Högskola och dominerades av Gösta Mittag-Leffler. Efter en konflikt med Mittag-Leffler arbetade Cramér också jämsides som aktuarie, innan han 1929 fick den första professuren i försäkringsmatematik och matematisk statistik. Cramérs arbete handlade om sannolikhetslära, hur man ska dra slutsatser ur data med slumpmässiga inslag.

Han vidareutvecklade den kollektiva riskteorin, en tillämpning av matematisk statistik som analyserar modeller av skadeutfall och ekonomiskt resultat för ett helt försäkringsbestånd. Cramér gav den matematiska statistiken dess moderna form, särskilt genom sin betoning på precision och att koppla teoretisk kunskap till praktiskt vetande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...