söndag 28 juli 2013

Miljön och de fattiga

Spencer Banzhaf vid Georgia State University har tagit en intressant titt på sambanden mellan fattigdom och miljöproblem i boken The Political Economy of Environmental Justice. Forskningen har sedan länge visat att fattiga och minoriteter drabbas av fler miljöproblem än andra. De bor ofta närmare fabriker som släpper ut, soptippar eller vid stora vägar med avgaser.

Banzhaf pekar på några mekanismer som gör att fattiga drabbas värre; de saknar politiskt inflytande, de söker sig till samma billiga platser som miljöfarliga verksamheter där det också finns efterfrågan på deras arbetskraft.

Banzhaf varnar för att forskningen visar att reningen av ett sådant område kan skada de fattiga. Det blir högre bostadspriser och färre arbeten för dem, och vill det sig illa kan de sociala kostnaderna bli högre än miljövinsten. Banzhaf menar inte att dessa hushåll har samma valmöjligheter som rikare hushåll, men han påpekar att alla inte värderar samma saker. Då det är viktigt att de tillåts få ha sin nisch i kulturmiljöns biodiversitet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...