söndag 21 juli 2013

Vinnarna av matematikens nobelpris

Fieldsmedaljen med Arkimedes bild. Foto: Stefan Zachow
Matematiken har inget nobelpris, fast den 19 augusti 2010 delades Fields-medaljen ut. Fields-medaljen kallas i folkmun för matematikens nobelpris. Detta prestigefyllda pris delas ut till mellan två till fyra vinnare. Det är unga matematiker som skall uppmuntras, så prisvinnaren får inte vara äldre än 40 år.

Prissumman, förutom medaljen, ligger på en hundradel av nobelpriset. Det är inte så illa. Även nobelpriset är idag för litet för sitt ursprungliga syfte, att finansiera en meriterad forskares arbete. Prestigefyllda priser ger snarare chansen att få stora donationer. Självklart blir Fields-medaljens prestige större av att det bara delas ut vart fjärde år.

Charles Fields var en skicklig matematiker och organisatör. Fields tog initiativet till många kontakter och konferenser över Atlanten. När han sedan avled 1932 testamenterade han pengar till ett pris, som delades ut första gången 1936.

Alfred Nobel tänkte på matematiken som ett ämne för sitt testamente, men ville hellre uppmuntra den praktiska forskningen och valde därför fysiken. Berättelsen om att han bråkat den berömde matematikern Gösta Mittag-Leffler om en kvinna är troligen en skröna, även om de tyckte illa om varandra. Kommer vi att få en donation till ett pris i matematik till Alfred Nobels ära? Troligen inte, nobelkommittén fick inte en bra erfarenhet av att svenska Riksbanken donerade svenska statens pengar till ekonomipriset. Nationalekonomin verkade vara lika vetenskapligt stark som matematiken när priset instiftades 1969. Sedan dess har fältet blivit mindre matematiskt och studerar mer institutioner och mänskligt beteende.

De senaste vinnarna år 2010 blev Cédric Villani, Stanislav Smirnov, Ngô Bau Chau och Elon Lindenstrauss.

Villani fick priset för att ha matematisk tolkat begreppet entropi, för att lösa problem som inspirerats av fysiken. Smirnov gav ett elegant bevis för två matematiska modeller om perkolation och magnetism stämde nära överrens med verkligheten. Lindenstrauss har räknat på hur dynamiska system förändras. Chau var det mest omtalade priset, för hans bevis av fundamental lemma som kommer att få stor betydelse inom högenergifysik, datavetenskapen och kryptografin.

Vilka kommer att vinna Fieldsmedaljen när den delas ut i Seoul år 2014?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...