fredag 6 juni 2014

Gruvbranschen i fokus

Jag intervjuar Nordic Iron Ores tekniske direktör Hans Thorshag om gruvnäringens framtid i Dagens Industris bilaga Natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen av den 27 maj 2014.

Läs även om:

  • Nordkalotten växer med gruvorna. Allt mer malm bryts i gruvorna på Nordkalotten. Goda transporter och effektiv logistik är viktiga förutsättningar för att kunna exportera malmen. För det krävs nya investeringar och samarbete.
  • Kontrollrummet styr de smarta gruvmaskinerna. Framtidens gruvmaskiner har krav på sig att bli smartare, mer effektiva och mer självständiga. Kommer det i framtiden att finnas människor i gruvan under jord?
  • Nyckeln till en säkrare arbetsmiljö. Gruvor har ett oförtjänt dåligt rykte som farlig arbetsmiljö. Dagens gruvor möter andra sorters utmaningar, som gamnacke och terminalarm.
  • Bättre fynd med bättre data. Prospektering innebär att identifiera, prioritera och undersöka områden för att hitta mineralfyndigheter. För det behövs både ny teknik och kunskap.
  • Expertpanel om framtiden inom gruvbranschen.
  • Rekryteringsbehovet stort i gruvbranschen. Gruvbranschen måste rekrytera för att täcka upp sin produktionsökning. Arbetskraftsbehovet har ändrats, vilket ställer nya krav på branschen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...