torsdag 23 juli 2015

Fokus Logistik

Kunderna vill ha fler alternativ när de handlar online. Det ger nya logistiska utmaningar för branschen att möta med öppenhet och tillgänglighet. Logistiken binder samman e-handelns kanaler

Den direkta konkurrenten till godstrafiken på järnväg är lastbilen. Järnvägarna kan komma tillbaka genom att fler transporter kombinerar olika trafikslag för bästa effektivitet. Godstrafiken växlar in på nytt spår

Pris, tidsprecision och transporttid är fortfarande viktigast vid val av transport. Transportlösningar måste vara effektiva och genomtänkta och minska både kostnader och miljöpåverkan. Gröna transporter i teknik och tanke

Sjöfarten är det viktigaste transportslaget globalt och när hamnens betydelse som knutpunkt för transportslag ökar blir dess betydelse för miljön viktigare. Hamnen – logistikens gröna knutpunkt

Hur en vara kommer fram dit den ska i rätt tid är en av de viktigaste utmaningarna för näringslivet. Effektiv logistik kräver planering och digitaliseringen kan öppna för mer improvisation. Planering ger effektiv logistik

Konsulter ger flexibilitet, men med allt mer komplicerad logistikflöden efterfrågas de mer som partners än som specialister. Konsulten – från rådgivare till vägvisare

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...