onsdag 1 juli 2015

Vart tog den borgerliga bloggosfären vägen?


År 2006 skulle alla blogga. Boken Läs mig, bloggar 2005/2006 låg rätt i tiden. Det nya bloggmediet bröt igenom och gav främst den svenska borgerligheten sin kanske starkaste scen någonsin.

Det var en speciell tid även i resten av världen, internet började att allt mer bli det drivande mediet. Politiska bloggar var inte så stora då heller, men alla politiska riktningar hade jämförelsevis låga siffror och de siffrorna träffade hårdare in i de prestigefyllda medierna. Det var den tiden som man kunde bygga sig en plattform som bloggare. Framförallt var bloggarna en arena för att prova nya idéer, de bloggar som var mest framgångsrika var ofta dem som inte följde partilinjerna.

Den borgerliga dominansen på bloggar och sociala medier är bruten. Vilket är överraskande. Engagemanget i sociala medier beror ju ofta på att skribenterna inte upplever att deras åsikter och synvinklar är representerade i gammelmedia.

Var det debaklet med FRA-lagen? Den borgerliga regeringen visade att man inte brydde sig om sina grästoppar (man var tvungen att hålla kvar vid sina avtal). Delvis. Det politiska bloggandet minskade och borgerligheten tappade mycket folk, men det är inte hela förklaringen.

Liberalismens fulla reträtt spelar förstås in. Även de mjukaste socialliberala partierna får stryk vid valurnorna. Johan Norberg tar upp problem i sin senaste bok och där ses liberalerna som försvarare av den digitala medeltiden.

Bloggosfären var inte bara en skola, det var en ekologi som rymde flera olika nischer. De nischer som bevarades, inte minst i den ekonomiska krisens spår, var dels de akademiska och dels ledarskribenterna. Då fanns utrymme kvar för nationalekonomi och dagskommentar, inte idéutveckling. Världskartan stannade när politiken likritades mot mitten.

Färre bloggar men bättre? Kanske, men det lät nog mer rimligt år 2010 än idag. Bloggposter är nuförtiden överlag kortare och avsedda för snabb läsning. Video och podcasts har tagit en del av utrymmet, men inte allt. De sociala medierna har tagit upp mycket av diskussionen som tidigare hölls på bloggarna men det känns som att peaken nåtts även där. Alla skulle twittra i Almedalen 2010, men Twitter ökar inte längre.

De bloggar som finns kvar görs ofta på uråldriga plattformar. Den du läser just nu finns på Blogger, även om Bloggers tidigare fördel av större genomslag på Google håller på att försvinna. Mobilen och dess förändrade sökvanor dödade evergreens, bloggposten som ständigt drog trafik från Google, långt efter att den postats. Infrastrukturen runt bloggarna som Nyligen, Bloggar, Intressant, Twingly och allt vad de hette minskade och förföll, men det började efter att bloggosfären gick tillbaka.

Media tvingades att bli mer interaktiva med sina läsare och de har blivit bättre på att fånga upp deras opinioner. Johan Ingerö gjorde en bra observation när han påpekade att den som bloggade på 00-talet troligen skriver på SVT-Opinion på 10-talet.

Det är en kombination av sociala och tekniska faktorer som gjort att den gräsrotsrörelse som kunde ses i mitten av 00-talet inte längre finns närvarande. Frågan är vilken utveckling som kommer härnäst?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...