söndag 5 juni 2016

Fokus Logistik Optimering & Effektivisering

Jag intervjuar Jos Marinus, ordförande för European Logistics Associations (ELA) om utmaningarna från globalisering, IT och e-handel samt samarbete, delning av data och transparens i en alltmer internationell verksamhet i Svenska Dagbladets bilaga Fokus: Effektiv logistik optimering och framtid den 31 maj 2016.

Läs även mer om:

  • Logistik och Transport på Svenska mässan.
  • Fördjupning Express- och specialtransporter. Transporter ska vara snabba och kundanpassade, men prispressen kan stå alla dyrt.
  • Digitalisering ger effektivisering. Högre kundkrav och mer tredjepartslogistik driver på integrerade IT-lösningar över logistikkedjan.
  • Marknaden för logistik­fastigheter.
  • Från e-handel till enad handel. E-handelns logistik och försäljning förs alltmer samman för att kunna möta kundernas högre krav.
  • E-handelsmarknadens utveckling.
  • Förpackningar och logistik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...