söndag 13 februari 2011

RFID-teknikens möjligheter måste tas tillvara

Jag skriver RFID-teknikens möjligheter måste tas tillvara i IVA-Aktuellt, nummer 8, 2006.

RadiofrekvensID är för närvarande en av de mest hett debatterade teknikerna i Europa. Detta då IT- kommissionär Viviane Reding startat en process för att ta fram en europeisk policy kring tekniken. På hennes initiativ anordnades den 16 oktober konsultationskonferensen Heading for the future i Bryssel dit myndigheter, intressenter, industrin och NGO:er var bjudna.

Möjligheterna som RFID-tekniken erbjuder är enorma. Om vi lyckas att framgångsrikt tillämpa RFID så kommer det inte bara att revolutionera logistiksystemen, detaljhandeln och sjukvården men kommer också att påverka vår vardag långt mer intimt. När priserna faller ytterligare på RFID-taggarna kan tekniken användas för att ge väldigt många föremål en digital identitet (konferansen tog mycket riktigt upp ett internet of things lika väl som ett internet of people) och göra det medvetet med sin identitet. I en värld där det blir billigt nog att märka upp allting för kommunikation så kommer vår uppfattning om integritet inte vara sig lik.

Kommissionen hade fått in en osedvanligt stor mängd svar från sin konsultation på nätet, som visade att många intressenter och allmänheten är oroade. Delvis beror detta på den naturliga tvekan som finns mot nya tekniker som påverkar många områden och sägs ha utomordentligt goda men vaga effekter. Delvis beror det på att rädslan drivs på av vissa debattörer, konsumentgrupper och medier. Skrämselindustrin, som europaparlamentarikern Jorgo Chatzimarkakis kallade, den har många gånger lyckas stoppa eller ordentligt blockera tekniken.

Men EU kan självt råka hjälpa skrämselindustrin på traven. När näringslivet säger att det inte har något intresse av bred insamling av data om kunder och intressenter, blir de underminerade av beslut som EU:s datalagringsdirektiv. Om kommissionen håller den dörren öppen, vad hindrar att den skulle kunna driva på för även lagring av RFID-data? Självfallet för ett gott syfte. Sådana principiella beslut spelar roll för acceptansen av en ny teknik, där användarna särskilt reagerar på dubbla måttstockar.

Målet med informationellt självbestämmande som ofta kom upp under konferensen, är en mycket god väg framåt. Alla var eniga om att tekniken bör eftersträva transparens och ömsesidig nytta för alla parter. Men för att öka acceptansen för RFID så måste detta självbestämmande ges verklig substans och inte bara förbli en honnörsord, och att en tydlig nytta ges för användarna.

RFID är särskilt viktigt för små- och medelstora företag, och där behövs internationella standarder, inte bara europeiska.

Det skulle dock vara dåligt för dem om tekniken regleras för tidigt och för omfattande, det skulle stänga dem ute från beslutsfattandet (som skulle bli än mer toppstyrt) och från möjligheten att innovera. Tidig reglering begränsar synen på vad som är möjliga användningsområden eller dess syfte. Om förnyelsen, experimenten eller leken kring RFID begränsas kommer vi att misslyckas i den internationella konkurrensen.

Tyvärr har svenskt näringsliv visat sig långsamt med att applicera RFID, vilket inte bara beror på att företagen sällan deltar i arbetet med utvecklandet av internationella standarder. Det är synd då det finns stora vinster att göra logistiska lösningar baserade på RFID, men anledningen kan just vara att ännu man uppfattar RFID bara som ersättningen för EAN-koden, vilket industrin själv ständigt vill begränsa den till att vara, och inte ser teknikens generella potential.

Det spanska företaget Négone skapade upp rollspelet
La Fuga i Madrid genom att använda RFID, och visade på en oväntad användning i underhållningsbranschen. Konsumenter skulle kunna köpa taggar för hemmabruk, då uppstår de oväntade innovationerna.

Problemet med industrin i dag är att den kan vara lite för praktisk och förnuftig. Alla de mycket användbara applikationerna som visades på konferensen var inkrementella förbättringar. Där är det talande att de verkligt visionära föreläsningarna gavs av amerikaner och japaner. I en företagarmiljö där både risktagande och framtidsvisioner belönas skapas möjligheten att utveckla de radikala nya lösningarna och göra de stora förtjänsterna.

Dialog mellan industri, statsmakten och intressenter är såklart bra, men det bästa sättet att få acceptans är att ha aktiva användare i samhället. Det var så IT fick en så snabb och djup acceptans i samhället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...