tisdag 16 augusti 2011

Privatliv


Sveriges medialt mest uppmärksammade filosof, Torbjörn Tännsjö, lämnar ofta sina läsare upprörda. Många läsare kommer att bli chockerade över hans nya bok Privatliv från Fri Tanke förlag, där etikprofessorns åsikt nu svängt mot att tillåta mer övervakning av medborgarna.

Tännsjö formulerar ett sammanhängande försvar av ett övervakningssamhälle. Det är en önskan efter rättvisa och tydliga regler som driver argumentet. Om vi alla är övervakade så kan vi kräva motsvarande öppenhet från dem som övervakar oss. Den hemliga övervakningen är långt mer skadlig och rättsosäker.

Uppfattningar om heder har blivit starkare i vårt land, enligt Tännsjö. Vi jämför oss med gamla tiders adel, där vi har ett privatliv som är strikt åtskilt från offentligheten. Visst visar vi upp personliga detaljer i de sociala medierna, men vi är sällan privata.

Boken går igenom integritetsfrågorna från hedersmoralens, rättighetsetikens, pliktetikens och nyttomoralens synsätt och lyckas ge en rättvisande skildring, även om han föga oväntat förespråkar utilitarismen.

Öppenhetens nytta ses i hur forskningen kan finna botemedel i de stora vävnadsregister som Sverige blivit känt för, och i hur Statens Kriminaltekniska Laboratorium kan få fram bevis efter tester på DNA-spår.

Argumenten om det helt öppna samhället grundas på ett antagande om att människan är rationell och osjälvisk. Vad händer om någon fuskar, och om det finns alltför stora skillnader mellan medborgare och makthavare?

Vilka integritetsintrång som är nyttiga beror mycket på vad man väljer att definiera som nytta. En handling som är oförarglig i ett sammanhang kan vara förkastlig i ett annat. Tännsjös problem är att han inte överväger helheten av att inta hans nya linje i de enskilda sakfrågorna. Sammantaget kan många enskilt godtagbara övervakningstekniker blir oacceptabla.

Öppenheten på internet som Tännsjö förespråkar leder till att endast staten kan fördela och arvodera intellektuellt arbete. Oavsett läsarens åsikt kring denna tankens socialism, väcks frågor kring hur det tekniskt ska vara möjligt att genomföra. Bokens argumentation är för hastig och oinformerad i detta avsnitt.

Begreppet personlig integritet har sällan getts en innebörd. Oftast tolkas det som en rätt att få vara i fred. Vårt behov av integritet skiftar, integritet för privatlivet är inte densamma som den integritet vi vill ha som medborgare. Där står integritet ibland mot öppenhet.

Ibland anklagas Tännsjö för att medvetet går in för att provocera. Privatliv är inte en provokation, då han pedagogiskt går igenom skälen för sitt åsiktsbyte. Resultatet är lärorikt och ger läsaren möjligheten att själv dra slutsatser om de viktiga frågorna kring etik och integritet.


Inga kommentarer:

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...