tisdag 13 mars 2012

Korrelation, kausalitet och köttlarm

DN, Dagens Medicin och Svenska Dagbladet kör idag en story om att rött kött ökar risken för en för tidig död.

Red Meat Consumption and Mortality av Pan m.fl. uppvisar likheter med epidemiologiska studier av vilka effekter det får att äta kött.

Studien säger sig bevisa att om man äter mer rött kött så ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar och cancer. Det är som Ursprungsliv påpekar (uppdatering: och Lars Ivarssons blogg) ännu en stor observationsstudie där frågan om korrelation och kausalitet inte besvaras.

Under rubriken "Results" i studien finner vi något intressant:

Män och kvinnor med ett högre intag av rött kött var mindre sannolikt fysiskt aktiva och hade högre sannolikhet att vara rökare, dricka alkohol och ha ett högre kroppsmasseindex (BMI, mitt påpekande och översättning)

Hänger det här verkligen ihop? Börjar jag röka för att jag äter rött kött? Jag är skeptisk om riskerna kring köttlarmet, se mer i Second Opinion.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,


Inga kommentarer:

D10 – an alliance of democracies?

For a long time, the idea of “A League of Democracies” has been suggested.  How could it influence world politics? Could 2021 be the year wh...