fredag 27 april 2012

Astra Zeneca, reglerarna och vilda västern inom plastikkirurgi

Det är svårt för svensk läkemedelsindustri just nu. Astra Zeneca har många utgående patent och forskningen har stött på flera problem inför framtiden. Det är förstås ett viktigt, men att de kliniska testerna minskar är en viktig bidragande orsak.

Det är inte så konstigt att de kliniska testerna minskar, just därför att regelverket kring läkemedelsprövning är så stelt. Systemet är inte till för att skydda dagens patienter, men framtidens. Bart Madden föreslår i boken Fler valmöjligheter ger bättre hälsa ett system med två spår för att fler läkemedel ska kunna komma ut på marknaden. Idag dödar regleringarna patienter som hade kunnat räddas. Systemet med två spår ger patienterna möjligheten att själva väga risker och nytta.

Risker brukar mötas av politiken med att kräva fler regleringar. Expressen har länge tagit upp skönhetsindustrin och skönhetsoperationer där det pekas ut att plastikkirurgi är rena rama vilda västern. Problemet är att plastikkirurgin är mycket glada över att regleras. Drömmen vore ett omfattande och dyrt regelverk med en ny myndighet, gärna utlokaliserad till typ Katrineholm och med någon gammal korridorsvärmare som generaldirektör.Varför? Jo, för att det gynnar de aktörer som redan finns på marknaden. De företag som regleras av en myndighet har störst intresse av myndigheten och kan inrikta sitt arbete mot den. Ju mer specialiserad verksamhet, desto färre som kan ha den kunskap som behövs för att effektivt utöva tillsyn och reglering. Övervakarna och de övervakade hämtas då från samma krets, och har mycket med varandra att göra. Nackdelen med den uppskattade samförståndsandan och flexibiliteten är risken att myndigheten börjar att dela sin världsbild med dem som ändå ”ingår i verksamheten”.

Så varför inte hämta lösningen från vilda västern? Öppna för konkurrerande certifieringsinstitut, ratinginstitut och kvalitetsbyråer? PJ Hill påpekar att ett steg i rätt riktning för bättre fungerande marknader är ofta att få ut staten från själva testandet och istället inrikta resurser och uppmärksamhet på att få till bra lagar och regleringar som styr marknaden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...