torsdag 21 mars 2013

Varning för radioaktiva bananer!

Varning för radioaktiva bananer! Bananers radioaktivitet ger ett intressant perspektiv på risker och riskbedömning. Bananer innehåller mycket kalium, i kalium finns den naturligt radioaktiva isotopen kalium-40.

Bananer är alltså mer radioaktiva än de flesta födoämnen. Om du tar några bananer och ger dem en undersökning med en geigermätare så skulle deras naturliga radioaktivitet på 18,5 becquerel utlösa ett strålningslarm. Det säger en hel del om vilka gränsvärden vi sätter idag, hur vi uppfattar faror och FNs atomorgan IAEA undersöker även på naturlig bakgrundsstrålning.

Fast du kan fortsätta att äta bananer i rikliga mängder, att de innehåller kalium är nyttigt. Du har alltid radioaktiva ämnen i kroppen och människokroppens homeostatiska system balanserar din nivå av kalium-40. Det är troligare att du skulle dö av att överäta bananer än av ackumulerad radioaktivitet.

Tanken om den bananekvivalenta dosen avdramatiserar rädslan för radioaktivitet och sätter in tanken i ett spektrum av risker. Det visar relationen mellan ofarliga, tillräckligt säkra och farliga doser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Inga kommentarer:

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...