måndag 3 februari 2014

Vardag i Web 2.5?

Webben förändras, där kanske inte web 2.0 dör men utvecklas vidare. Tittar vi på olika definitioner av vad web 3.0 skulle kunna innebära är vi inte riktigt där (en definition av web 1.0, web 2.0 och web 3.0 med en diskussion om undervisning på nätet finns här).

Det har talats om att Edward Snowdens avslöjanden om NSAs avlyssning skulle få effekter på molntjänsterna. En effekt kan vara skapandet av fler nationella moln, eventuellt att en kraftfullare sorts USB-sticka utvecklas. Säkerhet, särskilt med avseende på den allt större användningen av appar, kommer att bli viktigare.

Fast de användardriva och massiva datatjänsterna verkar utvecklas vidare, då de har viktiga fördelar med hur webben har utvecklat sig. Trenderna verkar, i alla fall med den korta blicken i backspeglen till sommaren 2013, fortsätta fast något mer uppsplittrade.

Det är intressant att följa utvecklingarna för de sociala medierna. Derek Muller spelade för en tid sedan in en tänkvärd kritik av hur Facebooks annonsering skiljer sig från hur annonsering görs på till exempel YouTube.


Det sker stora förändringar av vilka företag som är dominanter i Silicon Valley. Webben, mobilitet och Big Data kommer allt mer i fokus. Det är sannolikt att Microsoft kommer att alltmer närma sig samma affärsmodell som IBM.

För knappt ens 15 år sedan var Sverige och Finland världens ledande nationer i mobiltelefoni och urstarka med företag Ericsson och Nokia. Idag är hela konsumentaffären borta. Efter försäljningen av mobiltelefonin till Microsoft (läs mer i Hufvudstadssbladet om den) så kan nu Nokia koncentrera sig på sin nätverksamhet och ta upp konkurrensen med Ericsson. En utvikning är att det blir intressant att följa hur standarder som NFC för smartphones kommer att utvecklas de närmaste åren. Blir trösklarna för inträde för höga jämfört med fördelarna?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Intressant

E-sport den nya folkidrotten och publikfavoriten?

E-sport kan bli din nya hobby för din hemester. Dataspel har vuxit under Covid-19 pandemin. Faktiskt så ligger i Sverige branschens omsättni...