tisdag 19 maj 2015

Online blir offline, offline blir online när e-handeln skiftar till omnikanal

Vilka är e-handelns möjligheter? Vad innebär omnichannel retail för logistiken? Vilka hamnar klarar sig efter EUs svaveldirektiv? Läs om utmaningar och möjligheter i Svenska Dagbladets bilaga Fokus: Logistik den 19 maj 2015.

Läs mer om:
  • Logistiken binder samman e-handelns kanaler. Kunderna vill ha fler alternativ när de handlar online. Det ger nya logistiska utmaningar för branschen att möta med öppenhet och tillgänglighet.
  • Hamnen, logistikens gröna knutpunkt. Sjöfarten är det viktigaste transportslaget globalt och när hamnens betydelse som knutpunkt för transportslag ökar blir dess betydelse för miljön viktigare.
  • Expertpanalen har ordet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal

Read the article  The road leaving Mont Pelerin is the road leading to renewal on Medium on the future of free market and liberal ideas. ...