lördag 12 december 2015

Fokus Gruvindustrin

Läs om gruvindustrins automatisering och miljöförutsättningar i Fokus Gruvindustrin i Dagens Industri den 2 december 2015.

  • I Miljöarbete i gruvans alla faser är en nödvändighet diskuteras förutsättningarna för gruvdrift. Gruvdrift påverkar miljön i vatten, sediment, jord och biota, men de största miljöskadorna är direkt relaterade med historisk gruvdrift. Med ett systematiskt miljöarbete under såväl som efter gruvans livstid och modern driftteknik, kan emellertid gruvnäringens miljöpå­ verkan minska och miljön återställas efter gruvans livstid.
  • Profilintervjun med Peter Burman på Boliden handlar om hans arbete med automatiseringen av gruvindustrin. Som projektledare för Gruvautomationsprogrammet vid Boliden och aktuell med pilotprojektet för utveckling av 5G­-tekniken i gruvor, Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining, PIMM berättar han om att det är möjligt att läsa mejl 1.000 meter under jord, om gruvans framtida robotar och svarta låda, samt hur intresset för gruvan och gruvteknik föddes.
  • Automatisering länkar samma gruvan beskriver de senaste riktningarna inom utvecklingen. Genom att öka produktiviteten och förbättra säkerheten för personalen med automatisering stärks konkurrenskraften. Fler maskiner kopplas mot varandra i ett ”sakernas internet”.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

D10 – an alliance of democracies?

For a long time, the idea of “A League of Democracies” has been suggested.  How could it influence world politics? Could 2021 be the year wh...