torsdag 11 februari 2016

Riksbanken går i Lyxfällan?


Sveriges Riksbank sänker styrräntan från -0,25% till -0,50%. Vad ändrar det? Är det plötsligt några nya investeringar som företag börjar att göra i det här affärsklimatet som de inte gjorde tidigare?

ECB vill avskaffa €500-sedeln. Sverige byter nu ut kronorna sedlar och mynt. Det har varit svårt att hitta några av de nya tusenlapparna med Dag Hammarskjöld och Norrland som motiv. Faktum är att även de gamla tusenlapparna med Gustav Vasa är försvunna. Det är ett läge när många börjar att tvivla på vad pengarna egentligen är värda och då passar Riksbanken och bankerna på att sprida än mer osäkerhet. Mängden kontanter är låg till att börja med i ekonomin.

Det brukar sägas att vi lever i kapitalismens tidevarv men problemet är att vi gillar bilden av en framgångsrik kapitalism, inte marknadsekonomin. Centralbanker vill ha låga oljepriser, konstant låg inflation, ständigt stigande huspriser, låg arbetslöshet, stigande aktiebörser, affärsbanker som lånar mycket pengar av centralbanken för att sedan låna ut till företagare som kommer på nya varor och tjänster att utveckla för krediterna.

Fast problemet är nog att många investerare föredrar statsskulder snarare än investeringar. Japan har i nuläget en styrränta på -0,1 procent men om du köper en tioårig japansk statsobligation så får du en minusränta på -0,04 procent. Du får betala för att låna ut dina pengar till den japanska staten. Varför vill någon göra det? Kanske för att det inte finns bättre investeringar att göra på världsmarknaden? På en negativ ränta så förlorar du bara lite pengar. Bristen på vettiga placeringsformer är så stor och inte blir den bättre av att politiken ofta handlat om att försöka optimera efter nationalekonomiska mått. Man har spelat efter mätaren.

Det som skulle behövas är en ordentlig uppställning av bankernas balansräkningar och sluta försöka pumpa upp en högkonjunktur som man inte har kvar verktygen för att mäta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Intressant

Svenska kan tvingas till DNA-test i London

Den 5 september 2007 skriver Realtid.se om att en av Storbritanniens mest erfarna hovrättsdomare kräver nu att myndigheterna upprättar ett h...